Vedajad märgivad pöördumises valitsuse, ministeeriumite ja riigikogu majandus- ja rahanduskomisjoni poole, et Eesti veondussektor on jäänud aasta-aastalt aina väiksemaks. 2019. aastal oli sektor 2015. aastaga võrreldes kaotanud oma kaubakäibest 23,5 protsenti.

Kaubavedajad juhivad tähelepanu, et kui riik langetas mullu keset koroonakriisi diislikütuse aktsiisi, aitas see märgatavalt tõsta maanteetranspordisektori kaubaveomahte ja odavamate sisendhindade tõttu suutsid kohalikud vedajad konkureerida ka välisriikide vedajatega.

Veondussektori esindusorganisatsioonide teatel pole riik soodustanud kohalike vedajate majandustegevust ja seega on arvestatava osa riigi sisevedude ja Eestist lähtuvate kaubavedude turust hõivanud välisvedajad. See on omakorda risk majanduse pikaajalisele arengule ehk lihtsalt öeldes võivad Eesti eksportiva tööstuse ettevõtted jääda liialt sõltuma välisriikide vedajatest.