Kuidas seniseid õpetajaid hoida, arendada ja neile ajakohaseid töövahendeid pakkuda, aga ka motiveerida talendikaid noori õpetaja elukutset valima – see on küsimus, mida osa Eesti IT-ettevõtteid on hakanud juba praegu lahendama.
Neist üks on haridusalgatus Edumus, mis suunab oma ala professionaalid üheks õppeaastaks ühte kooli ühele klassile ühte õppeainet andma.
„Praegused koolis põhikohaga töötavad õpetajad on meist mitu korda tublimad, aga võib-olla me selle ühe tunni raames saame noortes millegi vastu huvi äratada. Me pakume vaheldust ja teistmoodi lähenemist,” sõnab Edumuse õpetaja ja TalTechi avatud ülikooli juht Hanno Tomberg.