Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Sandra Kuus:

Tööandja võib anda töötajatele näiteks tervisepäevi, mis on sisuliselt tasustatud tööpäev ilma haiguslehte võtmata. Seadusandlus tervisepäeva andmist ei reguleeri, nii on tervisepäevade andmine tööandja otsus ning vastava hüve võib ette näha näiteks töökorraldusreeglites.

Nii saakski töötaja kasutada vaktsineerimisjärgsel päeval tasustatud tervisepäeva. Kui ettevõttes juba on tervisepäevad ette nähtud, siis võib tööandja anda ühe lisapäeva vaktsineeritud töötajatele, et nad saaksid võimalikest kõrvaltoimetest taastuda.

Kui peaks juhtuma nii, et kõrvaltoimed kestavad pikemalt kui ühe päeva, tuleks julgustada töötajat võtma ikkagi haiguslehte ning kindlasti teavitama põhjustest oma perearsti. Tööandja võib töötajale maksta 2.–5. haiguspäeva eest lisaks ainult tulumaksuga maksustatavat haigushüvitist kuni 100% töötaja keskmisest töötasust.