ERGO elukindlustuse riskijuht Marek Viik ütleb, et elukindlustuslepingu mõistes ei ole viirushaigus force majeure ehk vääramatu jõud, mis välistaks kaitse - elukindlustus pakub erinevaid kaitseid, mis võivada koroona viirusesse haigestumisel kindlustusjuhtumiks muutuda.

„Kui koroonaviirusesse haigestumine tekitab raske tüsistuse ja isikule määratakse puuduv töövõime vähemalt üheks aastaks, maksab elukindlustus välja puuduva töövõime kaitseks valitud summa. Kui peaks aga juhtuma kõige kurvem ja inimene krooonaviiruse tõttu sureb, on loomulikult tegemist kindlustusjuhtumiga ja elukindlustuse olemasolul makstakse hüvitis välja kokkulepitud summa ulatuses," rääkis Viik.

Neile, kes on valinud kindlustuskaitsesse „haigla päevaraha“, tasutakse Viiki sõnul hüvitist kõikide päevade eest, mil patsient viibib haiglaravil. "Veel tasub teada, et kui koroonaviiruse tulemusel tekib mõni kriitiline haigus kopsude või mõne muu elutähtsa organiga või näiteks tromboos, saab hüvitist juhul, kui kindlustuspaketti on valitud kriitiliste haigust kaitse,“ lisas Viik.

Seega kui haigusnähud juba ilmnevad, võib olla hilja kindlustusse pöörduda

Tasub aga tähele panna, et lepingu sõlmimisel soovib kindlustusselts üldjuhul infot olemasolevate haiguste kohta.

Viik lisas, et palju küsitakse ka vaktsineerimisest tulenevate võimalike terviseprobleemide kompenseerimise kohta. „Inimesed kardavad et nii haigus kui ka vaktsiin võib mõjutada nende tervist. Tasub teada, et kui vaktsineerimise tagajärjel toimuvad eelnimetatud kindlustusjuhtumid, siis elukindlustuse lepingu alusel maksab kindlustus hüvitist. Elukindlustuse alt aga ei hüvitata tasulist vaktsineerimist. Seda hüvitatakse näiteks ravikindlustuse olemasolul,“ selgitas Viik.

Tema sõnul on Eesti inimeste huvi elukindlustuse vastu kasvanud, sest järjest enam saadakse aru, et õnnetusjuhtumikindlustus haiguste puhul ei aita.

„Elukindlustus on piltlikult öeldes iseenda kaskokindlustus. Kui tervis läheb katki, saab kindlustuselt hüvitist, et see korda teha. Kui juhtub kõige kurvem ja inimene sureb, saavad lähedased hüvitist, mis aitab nende elu ümber korraldada ja esmasest sissetulekute vähenemise šokist üle saada. Tihti arvatakse, et ka terviserike on õnnetus, kuid tegelikkuses loetakse seda haiguseks. Seetõttu aitab terviserikke korral ikkagi elukindlustus,“ lisas Viik.