Kutsekoja uuringud tõid juba enne kriisi oma raportis välja, et kõigile avaliku halduse õppuritele ei pruugi jaguda erialast rakendust ja avalikus halduses hõivatute arv väheneb 2027. aastaks prognoosi järgi ligikaudu 4%, see tähendab umbes 1000 hõivatu võrra. Miks? Näiteks võimaldab tehnoloogia areng avalikus halduses tööjõuvajadust vähendada.

Kindlasti ei tasu sellest ära ehmatada. Tehnoloogilised täiustused ei asenda loovmõtlemist ega inimestega suhtlemist. Kuigi IKT-lahendused võimaldavad avalikku haldust tõhustada, ei kao paljude teenuste osutamisel personaalse suhtluse vajadus. Seetõttu mõjutab tehnoloogia selliste tööülesannetega inimeste hõivet vähem, ent ennekõike tugispetsialistide hõivet märgatavalt rohkem. Nii nagu paljudes teistes valdkondades, nii tuleb ka avalikus halduses arvestada muutustega, uute oskuste hankimisega. Uute tehnoloogiliste lahenduste ja teenuste keerukus kasvatab vajadust küberturbealaste teadmiste ja oskuste arendamise järele.

Aastal 2020 langes avaliku halduse vabade töökohtade arv oluliselt ja langus algas koos eriolukorraga. Kui eelmise aasta alguskuudel oli sektori tööpakkumisi kuus 300–350, siis mais ainult 130. Ka 2021. aasta algus pole trendi murdnud ja vabade töökohtade hulk jääb eelmisele aastale märgatavalt alla.

Kasutatud töötukassa ja OSKA uuringu andmeid.

Jaga
Kommentaarid