Lisainformatsiooni investeerimisega alustamise kohta soovis suisa 61% uuringus osalenud noortest, 41% soovis teada pensioni ja teiste pikaajaliste investeerimisvõimaluste kohta. Iseseisvat elu alustavatele noortele on oluline ka oma kodu soetamisega seotud teemad (45%), laenudega seonduv (41%) ning eelarvestamine ja säästmine (41%).

„Hea on näha, et Eestis on traditsiooniliselt leige suhtumine säästmise ja investeerimisse ajalukku jäämas. Huvi investeerimise vastu on viimasel paaril aastal hüppeliselt suurenenud kõikides kliendisegmentides, aga nii suur huvi teema vastu noorte seas näitab, et tegemist pole ajutise nähtusega. Kui noored saavad juba iseseisva elu algusaastatel kätte tunde, et investeerimine on talle jõukohane ja tulus tegevus, siis muutub see loogiliseks osaks tema rahaasjadest," kirjeldas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Uuringus osales 2210 noort vanuses 18-25. Uuring viidi läbi detsembris 2020. Vastanutest oli naisi 58%, mehi 42%, eesti emakeelega 77%, vene emakeelega 23%.