Edukuse eeldus on rahulolev klient, mille eeldus omakorda on rahulolev töötaja. Kinnistub üha enam veendumus, et äriedu tegelik juurpõhjus peitub pühendunud ja oma kutsumuse leidnud töötajates, sest just nemad loovad väärtust.

Paljud ettevõtted on mõistnud kliendikogemuse teadliku juhtimise vajadust. Aga kuidas seda luua? Meie usume, et mida parem on töötajakogemus ettevõtte töötajana, mida rohkem ta oma kogemuse kaudu mõistab, kui oluline on, et ta on õige inimene õigel kohal ja õigel ajal, et ta kasvab ning areneb, seda suurema tõenäosusega oskab ta mõelda kliendi vajadustele oma kogemuse võtmes. Lihtsamalt on töötajakogemus kõigi asjaolude kokkupuutepunkt, mis töötajal on ettevõttega alates esimesest kontaktist värbamisel kuni töösuhte lõpetamiseni. Head kogemust tahame alati uuesti kogeda!

Juba 2019. aastal liitsime kõik töötajakogemust loovad osakonnad (personali-, kinnisvara-, transpordi-, turva-, töötervishoiu osakond, büroo, sekretariaat) ühtseks tervikuks ja mõtestasime oma senise tegevuse uues võtmes. Läheneme töötajakogemuse loomisele kolmest aspektist: kultuuriline, füüsiline ja tehnoloogiline.

Eelkõige on kultuur meie mõttemaailma väljendus ja seetõttu oligi just siin meil restarti vaja, et jõuaksime kliendile lähemale ning suudaksime pakkuda enamat. Avatus, julgus, vastutus ja koos ühise eesmärgi nimel tegutsemine on meile olulised ja julgustame üksteist, et saaksime parimaks versiooniks iseendast.

Füüsilise keskkonna puhul on viimase aja trendiks loovust soosivad lahendused. Töökeskkond peab toetama kultuuri muutust ja üldist paindlikkust. Näiteks millised on avatud või suletud ruumid, puhke- ja loovalad, hooldatud ühisruumid, tervislik toitumine, liikumine, virtuaalne töökeskkond jm.

Uuenduslikud tehnoloogiad peavad olema kättesaadavad kõigile töötajatele paindlikult nii tööl kui ka kodukontoris. Meie eesmärk on luua üks digivärav, mis on lihtne ja kasutajasõbralik ning toetab töötajat igas tema elukaare etapis, koondades ühtseks loogiliseks tervikuks kõik töötaja jaoks olulised infosüsteemid ja rakendused ning pakkudes seeläbi head töötajakogemust.

Innovatsiooni soodustav töökeskkond

Oleme uuendanud mitmeid töö- ja nõupidamiste ruume ning loonud innovatsiooni ja koostöö kodu, mis soodustaks kiireid arenguid tulevikuvisioonide suunas. Positiivselt pöördelised sammud on toimumas ka tootmises, inimeste kogemuse juhtimine ja uutmoodi tööriistade rakendamine on eesmärgiks äris tervikuna.

Inspiratsiooni loovad südikad sõnumid ja fraasid seintel, mis toetavad meie ambitsiooni pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota ise energiat aina keskkonnasäästlikumalt. Innustavate mõtete toomine töökeskkonda oli oluline ja vajalik samm.

Puhas keskkond on meile oluline ja seetõttu uuendame ka meie autoparki ning uued tulijad on kõik elektriautod. Nii saavad meie töötajad puhtama keskkonna nimel tegutseda ja ise kogeda meie laadijate kvaliteetset tööd.

Loome ja uuendame pidevalt kultuuri, kus igaüks saab areneda

Eesti Energia juhid on kultuuri kujundajad ja edasiviijad. Just juhid on need, kelle kirg ja isiklik eeskuju tõmbavad kaasa ning loovad brändisaadikuid. Juhtide oskustest sõltub, kas töötaja on pühendunud ja sisuliselt kaasatud, kas õige inimene on meeskonnas, võtab vastuse ja teeb koostööd.

Meie jaoks on oluline inimeste tahe õppida, olla homme parem kui täna. Läbi aegade muutustest hoogu saanud rahvusvahelise ettevõttena teame, et kõik saab alguse meie töötajate kogemustest. Meie suurim vara on töötajad, kelle väärtuslikud teadmised aitavad luua tuleviku energia, puhtama keskkonna ja õnneliku kliendi.

Töötajakogemuse meeskonnas on loodud kultuuriuuendamise valdkond, mis esitab pidevaid arenguväljakutseid, et hoida meid vaimselt tippvormis. Mugav äraolemine nügitakse meie organisatsioonist välja, sest inimesed, kes ei astu kordagi mugavustsoonist välja, ei arene! Ei saa olla uuendaja ja bürokraat samal ajal. Meis kõigis peaks peituma soov kasvada. Võimalusi eneseteostuseks leidub meie kontsernis küll ja veel, heast ideest võib välja kasvada tõeliselt maailma muutvaid projekte. See on üks meie peamistest tugevustest, mis hoiab parimad meiega.

Ütleme jah tõhusamatele nõupidamistele

Koosolek on väga kallis töövahend, mistõttu on igati arukas viia kohtumisi läbi nii tõhusalt kui võimalik. Seetõttu oleme loonud ja juurutamas nõupidamiste hea tava, mis sisaldab endas lihtsas sõnastuses suuniseid kohtumiste läbiviimiseks.

On mitmed asjad, mida oleme juba rakendanud. Näiteks oleme automaatselt seadistanud kalendrites koosolekud lühemaks. Tunniajased kohtumised on muutunud 15 minutit lühemaks ja pooletunnised 10 minutit lühemaks. Ühiselt lühemad kohtumisi pidades hoiame aega kokku. Lisaks oleme pelgalt kohal olemise asemel reaalselt osalemas.

Paljud meie kolleegidest, kellel tööülesanded vähegi võimaldavad, on kolinud kodukontorisse ja juba aasta peamiselt seal toimetanud. Oleme suutnud luua kultuuri, kus kõik hoiavad oma kaamerad veebikoosolekute ajal avatud, et üksteist näeksime ja oleksime koosolekul päriselt kohal ning looksime omavahel kontakti.

Tööandja brändi keskmes on energiakangelased

Energiakangelasi on praegu 4500, kes ühiselt seljad kokku pannes suudavad saata korda hämmastavalt ägedaid asju! Kangelased ja kangelannad paistavad silma – nad julgevad riskida teiste heaolu nimel. Meil on energiarahva mõtteviis ja elustiil.

Me leiutame, kasvame, käivitame ja hoolime. See on Eesti Energia jäävuse seadus. Meie energia ei kao ega teki, vaid muundub vastavalt väljakutsele. Meis on jõud ja julgus seista eesmärkide eest ja küsida alati „Miks?”. Meis on energiat õppida, leida uusi nutikaid tööriistu uutmoodi toimetamiseks. Tegutseme eesmärgipäraselt energiamaailma arengu nimel. Kasutame võimalusi olla eestvedajaks suure mõjuga teemade puhul. Ja mis peamine: hoiame energiarahvana kokku!

Jaga
Kommentaarid