Metsä Wood Eesti ASi Pärnu vineeritehas tegutseb alates aastast 2018 ja praegu töötab seal ligi 200 spetsialisti. Lisaks Metsä töötajatele tegutsevad tehases ka alltöövõtjate püsivad esindajad.
Ettevõtte rahvusvaheline mõõde võimaldab väga mitmekülgset tööalast arengut. Töökultuur on aga keskendunud töötajate turvalisusele selle sõna võimalikult laias tähenduses, alates kasvõi töökoha püsimisest – tööd jätkub Pärnu tehases kindlasti ka edaspidiseks, kõik töölepingud on tähtajatud ja ettevõte näeb pikka perspektiivi.

Tööohutus ja töötervishoid on väga tähtsad

Tehas avati vaid paar aastat tagasi ja see rajati kõiki kaasaegseid nõudeid järgides. Tööohutus ja töötervishoid on ettevõttes kõrges hinnas, näiteks on uute tootmisliinide puhul neid nõudeid järgitud projekteerimisfaasist alates.

Väga oluline on Pärnu vineeritehase jaoks töötajate turvalisus. Kõigile töölistele on tööandja kulul ette nähtud täielik turvariietus ja -varustus. Vähe sellest, et tööriideid ei pea ostma, töökoht peseb need ka puhtaks, nii et inimese ülesandeks jääb vaid puhtad tööriided selga panna ja tööle minna.

Igal töötajal on riietusruumis kaks ventileeritavat kappi, kus saab hoida nii isiklikke kui ka töötamisega seotud riideid ja esemeid. Olemas on korralikud duširuumid, tualetid, föönid ja kõik muu hügieeniga seonduv. Lõunat süüa saab nii ettevõtte sööklas kui ka puhkeruumis kodust kaasavõetut soojendades.

Ettevõte kutsub töötajaid üles teavitama juhte kõigist mõtetest, mis on seotud ohutuse ja tervishoiu tagamisega. Laekunud ettepanekud vaadatakse üle igal hommikul.

Tervisekindlustus ja spordisoodustus aitavad enda eest hoolitseda

Töötajate tervis läheb ettevõttele korda ka laiemas plaanis, mitte ainult töövahetuse ajal. Kõikidel töötajatel on võimalus valida kahe paketi vahel: tervisekindlustus või tasuta sportimise võimalus.

Koostöös IF Kindlustusega pakutaks tervisekindlustuse paketti, mis sisaldab palju erinevaid võimalusi – ennetavate analüüside andmine, kiire pääs eriarsti juurde, vaimse tervise teemad ja hambaravi on vaid mõned näited. Võimalusterohke on ka spordipakett, mis lubab käia nii ujulas kui ka jõusaalis või osaleda rühmatreeningutel.

Praegune viirusohtlik aeg on küll pidurdanud sportimas käimist, kuid toonud kaasa uued tervisekaitsemeetmed, mille eest samuti hoolitseb tööandja – sööklas ja puhkeruumis saab viibida hajutatult, olemas on maskid ja desovahendid.

Töötajad on ettevõtte väärtuste kandjad

Pärnu vineeritehase juhtkond on sõnastanud ettevõtte neli põhiväärtust. Nendeks on koostöö, usaldusväärsus, vastutustundlik kasumlikkus ja uuenemine. Igal aastal hääletavad töötajad endi hulgast inimesed, kes ettevõtte väärtusi sel aastal kõige tuntavamalt esindanud on. Väärtuste kandjaid ootavad lisaks tänule ka vastav diplom ja meene.

Tunnustamist ei unustata ka keerulistel aegadel. Kui enne pandeemia algust toimusid igakuised koosolekud nii ettevõtte kui ka üksuste tasandil, siis praegu tunnustatakse suurepäraste tulemuste saavutajaid firmasisestel infoekraanidel.

Metsä Woodi Pärnu tehas on kindel tööandja, kes tähtsustab töötajate turvalisust ja head tervist – olgu tööl või väljaspool tööaega. Pandeemia ajal on eraldi rõhku pandud ka nakkuse levimise vältimisele. Tööle tulijat ootab vineeritehases mugav ja kaasaegne keskkond, kus töötajate arvamust kuulatakse ning arvestatakse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid