Ehkki juba enam kui 200-aastase ajalooga, siis tootmisjuhi sõnul on Saku Õlletehas oma tegemistes ja plaanides pidevalt sihiga tulevikku. Millised on protsessid kahe, kolme ja viie aasta pärast? Milliseid kompetentse on soovitu saavutamiseks vaja ja kus oleme nendega praegu? „Üks väga oluline suund kogu Carlsbergi grupis on keskkonnajalajälje vähendamine ja kestlik tootmine. Näiteks kasutame Sakus juba kuuendat aastat ainult roheelektrit, taaskasutame tootmise käigus tekkivat soojust ja nii edasi,” kirjeldab Romet Roosme Saku Õlletehase tegevusi jätkusuutliku tootmise vallas. „Anname endale aru, et keskkonnahoid ja loodusressursside säästlik kasutamine on meie igapäevase tegevuse osa ning oleme äratehtu eest ka ühiskondlikult tunnustatud – Saku Õlletehast on viimased kaheksa aastat tunnustatud vastutustundliku ettevõtte märgisega.”

Saku Õlletehase tootmisjuhi Romet Roosme sõnul tunnevad „sakukad”, et neid hinnatakse ja nad töötavad õiges kohas.

Kestlik mõtteviis pole aga midagi abstraktset või mingi kauge „paberimajandus” – see on osa töötajate igapäevasest tööelust ja iga Saku Õlletehase töötaja saab jagada omi mõtteid, kuidas teha tehase ning enda tööd paremini ja tõhusamalt. „Oleme loonud ideepanga – innustame iga töötajat vaatama oma töökohal ringi ja leidma viise, kuidas saaks toimetada veelgi säästlikumalt,” kirjeldab tootmisjuht Roosme. „Esitatud ideed vaatab läbi hindamiskomisjon ning kui idee kiidetakse heaks ja viiakse ellu, saab töötaja preemiana osa kokkuhoiust.” Tema sõnul laekub ideepanka töötajate parendamismõtteid usinalt. Ehkki juba praegu on paljud protsessid peensusteni efektiivseks timmitud, siis värske pilguga vaadates leidub ikka mõni koht, mida saab paremaks teha.

Saku töötajad on oma töökoha üle uhked

Inimeste oskuste kaardistamine ja plaanipärane arendamine on Saku Õlletehases olnud üks prioriteetidest juba pikka aega. „Teeme seda väga lihtsal põhjusel: tahame oma häid inimesi hoida, neile oskustele vastavat töötasu maksta ja kindlad tulevikkuvaatavad karjääriplaanid luua,” lausub Romet Roosme ning osundab, et tööjõu voolavus Saku Õlletehase tootmisosakonnas on väiksem kui sektoris tavapäraselt ning inimeste pühendumus on suur. „Näeme oma töötajate pühendumusuuringust, et meie inimesed on rahul oma töökohaga, uhked oma ettevõtte üle ja nad soovitaksid Saku Õlletehases töötamist ka teistele. See annab kinnitust, et teeme õigeid asju ja meie töötajad tunnevad, et nad on õiges kohas,” lisab ta.

Romet Roosme sõnul on Saku Õlletehasel käsil ka üks pilootprojekt, mis võiks mõtteviiside ja töökorralduse muutuse näol olla eeskujuks kogu Carlsbergi grupile üle maailma. „Keskendume selles ühte villimisliini puudutavas pilootprojektis neljale sambale: autonoomne hooldus, produktiivne hooldus, fookuse parendamine ja treenimine. Tahame välja arendada protsessid tuleviku liini tarbeks ning arendusprotsessi on kaasatud kõik asjaga seotud inimesed: operaatorid, spetsialistid ja juhid,” selgitab Roosme plaane. Pilootprojekt, mille edusse oodatakse suurimat panust just töötajatelt endilt, peaks andma tuntavat kasu just töötajatele – operaatoril kulub oma töökoha korrashoidmisele vähem aega, paraneb koostöö teiste liinil töötajatega jne. „Kui suudame projekti edukalt ellu viia, siis saame selle teadmise viia ka teistesse Carlsbergi Euroopa ja muu maailma tehastesse,” märkis ta.

Töö toetagu ka pereelu

Pole kellelegi uudiseks, et töörahulolu on otseselt seotud sellega, kuidas ühildub tööelu kodusega. Saku Õlletehas peab seetõttu väga oluliseks ka tegevusi selles vallas ja osaleb alates 2020. aasta kevadest peresõbraliku tööandja programmis. „Eelmise aasta sügisel pälvisime peresõbraliku tööandja algmärgise – hõbetaseme. Oleme juba väga palju panustanud oma töötajate kaasamisse, kommunikatsioonitegevustesse, tagasiside ja tunnustamise valdkondadesse ning töötajate tervise hoidmisse,” räägib tootmisjuht Romet Roosme. Samas, möönab ta, alati saab teha veelgi rohkem ja seetõttu on Saku Õlletehas töötajate kaasabil kokku pannud peresõbraliku tööandja programmi tegevuskava eesmärgiga saavutada lõppmärgis hõbedasel tasemel. „Meie tegevused, mille oleme ajastanud kolme aasta peale, keskenduvad paindlikkuse kasvule, sünergia ja koostöö ning tagasiside ja tunnustamise suurendamisele,” märgib ta.

Samamoodi on Saku Õlletehasele tööandjana prioriteet töötajate tervis ja ohutus. Iga töötaja peab töölt koju minema sama tervena, kui ta tööle tuli. „Keskendume igapäevaselt palju tööohutuse teemadele ja räägime neist pidevalt töötajatega. Tahame, et igaüks oskaks märgata võimalikke ohukohti ja enne mõne tööga – oleme ju ikkagi tootmisettevõte – alustamist kaaluks läbi sellega seotud riskid,” kirjeldab Roosme, kelle sõnul on Sakus väga hästi toimiv ohuolukordade avastamise süsteem, kuhu inimesed ise oma tähelepanekutega palju panustavad. „Tänu töötajate hoolimisele ja jõupingutustele oleme suutnud ka koroonaviiruse kriisis hästi tegutseda – igaüks mõistab, et ka tema enda tegevustest sõltub nii tema kui ka kolleegide tervis.”

Lõpetuseks, märgib Romet Roosme, on toomisvaldkond väga põnev maailm. „Ühelt poolt – meie tooted on tuntud ja armastatud, mille üheks põhjuseks on kindlasti see, et meie joogid on alati kvaliteetsed ning pühendumusega valmistatud,” räägib ta. „Kui vaadata töö iseloomu sissepoole, siis kõik meie operaatorid töötavad tipptasemel seadmetega ning tehases töötades on iga päev võimalus uusi oskusi ja teadmisi omandada.” Pole väheoluline, et igaühel on võimalus ettevõttes karjääri teha, tuleb lihtsalt kuskilt pihta hakata. „Minagi alustasin tootmises operaatorina ja praeguseks olen jõudnud kogu tootmise juhtimiseni. Sestap üleskutse kõigile: isegi kui sa pole mõelnud tootmisvaldkonnas töötamisele, aga väike sisemine huvi on, siis anna endast meile märku ja võib-olla on just Saku Õlletehas see koht, kus leiad oma tõelise kutsumuse,” kutsub Romet Roosme üles.

Saku Õlletehas
  • Asutatud 1820, Eesti vanim järjepidevalt ühes kohas tegutsev toiduainetööstus
  • Kuulub maailma juhtiva joogitootja Carlsberg Group kontserni
  • Töötajate arv (sõltuvalt hooajast) 280–300
  • Peresõbraliku tööandja märgis, 2020
  • Vastutustundliku ettevõtluse hõbetase, 2020
  • Hääletuse „Kiida tööandjat” III koht, 2020

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid