Suures osas koroonakriisi varjus möödunud aasta 2020 koondas meie elu maksimaalselt koduseinte vahele. Nii suuremad kui ka väiksemad pered, koos elavad paarid ja sõbrad ning üksinda elavad inimesed pidid võimaluse korral töötama kodukontorist. Samas rütmis on jätkunud ka 2021. aasta algus. Enam ei olegi nii lihtne eristada, millal täpselt lõppeb töö, millal algab era- ja pereelu ning vastupidi. See on kaasa toonud üksjagu segadust, kuid suurendanud samal ajal ka teadlikkust nendest väärtustest, mida mõlemal juhul rakendada tasub. Paljudele on saanud selgeks, et pereväärtuste ülekandmine töökeskkonda tagab tugeva vundamendi hooliva ja produktiivse ettevõttekultuuri loomiseks. Seda sõltumata sellest, kas töötatakse vahel ka kodukontoris või töö iseloomust sõltuvalt tööandja juures kohapeal.

Lähtuvalt isiklikest kogemustest tõlgendavad inimesed perekonna mõistet ka isemoodi, kuid siiski kasutatakse seda sageli ka muus kontekstis kui oma vanemate, laste ja abikaasade või elukaaslaste kohta. Pikaajalisi edukaid suhteid ühendavad teatud väärtushinnangud ja traditsioonid, mida teadlikult järgitakse. Nii võib juba põgusal mõtlemisel leida sõprussuhete, perekonna ja töökollektiivi toimimise puhul mitmeid ühiseid tegureid.

Loomulik soov olla väärtustatud ja kaasatud

Oma töötajaid suudavad pikka aega hoida ja motiveerida vaid need ettevõtted, kes sarnaselt perekonnaga käituvad üksteisega lugupidavalt, julgustavad töötajaid õppima ja arenema, suudavad seada suuri eesmärke ning luua meeldivat ühtekuuluvustunnet.

Pereväärtuste ülekandmine töökeskkonda toob nii käegakatsutavaid tulemusi kui ka üldise heaolutunde, mis erinevalt vormiriietusest või töökabinetist tuleb inimesega igale poole kaasa. Nii perekonnas kui ka töökeskkonnas suudab inimene tõsiseltvõetavalt rääkida endast vaid seda, kes ta tõepoolest ka on ja millesse ta päriselt usub – raske on püsivalt lasta välja paista millelgi, mis on tehislik ning pingutatud. Kui nii ettevõtte töötajad kui ka selle kliendid saavad püsivalt lugupidava kohtlemise osaliseks, võib olla kindel, et seda kannustavad sügavamad väärtused.

Väliselt toimiv peab olema kooskõlas iga indiviidi sisemiste väärtustega ja seda sõltumata keskkonnast. Ausus ja avatus võivad teinekord küll põhjustada lühiajalist pinget, kuid nendel on suhteid parandav toime. Jällegi, seda nii pere- kui ka töökeskkonnas. Sama lugu on vastupidisega ehk lühiajaline mõtlemine on mõlemas keskkonnas kahjulik. Täna saadud uus kogemus või õpetussõna peab inimestele ka hiljem kasuks tulema. Töötajad hindavad kõrgelt, kui nende juht suudab iga ametialast edu või ebaõnnestumist inimlikult hinnata ja inspireerida neid sellest võimalikult palju õppima.

RIMI – meeldiv perekond, keda valida

Iga pere vajab katust pea kohale ja perepead selle katuse alla. Igas peres on nii reegleid kui ka erandeid. Rimi kollektiiv on meeldivalt mitmekeskine, seal kohtuvad noored kolleegid vanematega ning seal on igaühel oma lugu ja väärt kogemused, mis kindlasti märkamata ega väärtustamata ei jää. Rimis on iga töötaja elukogemus tema eelis, olgu tegemist vilumusega majapidamistöödes, oskustega köögilaua taga, tugeva majandamis- ja organiseerimisvõimega või kiire taibu ja jõuga logistiliste ülesannete puhul.