Kokku on raha väljavõtuavaldusi esitatud 129 681.

Pensionikontosid on avatud 768 605.