Liisimine on igati mõistlik viis näiteks auto soetamiseks, sest nii ei pea aastaid koguma raha, mille väärtust inflatsioon teisest otsast pidevalt väiksemaks kärbib. Liisingut kasutavad aktiivselt ka ettevõtted, näiteks kevadeti liisivad firmad põllumajandustehnikat (traktorid, haagised ja mullaharimisriistad). Praegu liisitakse ka palju meditsiinitehnikat - tervise- ja hambaravikabinettide ning veterinaarkliinikute seadmeid jne.

Liisimine annab võimaluse oma seadmed alati ajakohasena hoida. Näiteks on inimesed harjunud niimoodi iga kahe aasta tagant telefoni uue ja võimekama vastu vahetama.
Peamiselt kasutatakse liisimiseks kahte tüüpi lahendust - kasutusrenti ja kapitalirenti ning mõlemal on vastavalt inimese vajadustele omad eelised.
Kapitalirendi puhul maksab inimene iga kuu kindlat tasu ning ostab niiviisi auto või muu vara lepingus määratud tähtajaks välja. Kuna kapitalirendi perioodi jooksul makstakse kinni kogu liisitud seadme hind koos jääkväärtusega, siis on igakuine tasu kõrgem. Peale viimase makse tegemist kuulub kaup aga inimesele ja ta saab seda ka edasi vabalt kasutada.
Kasutusrendi korral on liisinguvõtjal õigus valida, kas näiteks tasuda auto jääkväärtus ning osta masin endale välja või jätta liisinguandjale. Kasutusrent sobib paremini juhul, kui inimene tahab tasuda väiksemat kuumaksu ning pigem ei soovi vara omanikuks saada. Samuti kui inimene plaanib lepingu lõppedes vara välja vahetada - näiteks asendada kindla aja tagant automudel uuemaga.
Kuna vara jääb kasutusrendi lepingu lõppedes liisinguandjale, siis kaasneb sellega tihti ka rida piiranguid -näiteks lubatud läbisõit aastas, lisakilomeetri tasu vms. Eriti kasutusrendi puhul tuleb hoolikalt jälgida lepingutingimusi, et liisinguperioodi lõppedes ja vara tagastades mitte tasuda täiendavaid kulusid. Tõenäoliselt on liisinguandja sõlminud vara osas tagasiostulepingu mõne auto- või seadmemüüjaga ega saa hooldamata või lubatud läbisõidu piirangut kordades ületanud sõiduki eest kokkulepitud hinda, mistõttu peab liisinguvõtja selle kompenseerima. Seetõttu on kasutusrent võrreldes kapitalirendiga väiksema paindlikkusega.
Mõlemal liisingutüübil on omad eelised:
Kasutusrent+ Väiksem kuutasu+ Väiksem seadme omamisega seotud risk+ Võimalus perioodi lõpus uue seadme/auto vastu vahetada+ Võimalus valida, kas osta masin/seade perioodi lõpus välja- Seade/auto jääb perioodi lõppedes pigem liisingupakkujale- Võimalikud kasutamise lisapiirangud

Kapitalirent+ Seade/auto jääb peale lepingu lõppu inimesele+ Seadet/autot saab igakuiselt lisatingimusteta kasutada-Kõrgem kuutasu