Boskalise meeskond suundus Egiptusse päästetöödele appi, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

„Seal vaatavad nad, kuidas laev paikneb. Nad lähevad ise selle pardale,” ütles Berdowski.

Samal ajal kogutakse nii palju kui võimalik tehnilist informatsiooni laeva ballasti kohta. Informatsiooni kogutakse ka satelliidi abil.

„Üks meeskond lendab, teine meeskond on valmis arvutama,” ütles Berdowski.

Seniseid püüdeid laeva vabastamiseks nimetas Berdowski julgeteks katseteks.

„See ei ole Amsterdami-Reini kanal, kus kogu laiuses on sama sügavus. Tuleb tegemist teha laevateega keskel, mis on kuni 25 meetrit sügav, aga üsna kiiresti muutub see 15 meetriks, 11 meetriks ja siis veel vähemaks äärte suunas. Laeva süvis on 15,7 meetrit. Laeva esiots on kindlasti meetri sügavusel kaldanõlvas.”

„See on nii-öelda üks väga raske vaal rannal,” märkis Berdowski.

Laeval on 20 000 kaupa täis konteinerit.

„See tähendab, et liivapõhjale surub tohutu raskus, nii ees kui taga,” ütles Berdowski.

Mida täpselt peaks tegema, tuleb Berdowski sõnul veel uurida.

„Esimene asi, mida tehakse, on arvutamine. Aga jõutakse järeldusele, lahtitõmbamine ei ole võimalik. See sai täna [eile] selgeks,” ütles Berdowski.

Berdowski sõnul võidakse laevast eemaldada vesi ja õli, et selle kaalu võimalikult palju vähendada. Samuti võidakse laevalt maha laadida konteinerid.

„Aga mida tugevamini laev kinni istub, seda kauem operatsioon kestab. See võib kesta päevi kuni nädalaid. Mõelge ka kogu materjali kohaletoomisele, mida meil vaja on, see ei ole seal ümber nurga,” hoiatas Berdowski.