16. kuni 26. märtsini toimunud Coop Panga allutatud võlakirjade pakkumisest võttis osa 2013 investorit, kes märkisid panga allutatud võlakirju kokku 49,6 miljoni euro eest. Kuna emissiooni esialgseks mahuks planeeritud 8 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Coop Pank õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalselt lubatud ulatuses 10 miljoni euroni.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink sõnas, et suur huvi Coop Panga võlakirjaprogrammi esimese seeria vastu kinnitab investorite usaldust ja usku panga kasvuplaanidese. „Eriti rõõmustab jaeinvestorite suur aktiivsus panga võlakirjade märkimisel. Otsustasime eelistada võlakirjade jaotamisel panga tänaseid kliente ja aktsionäre, kellele jaotasime võlakirjade kogumahust kaks kolmandikku. Pakkudes võimalust olla ise panga omanik või nüüdsest ka võlakirjainvestor, soovime anda klientidele täiendava argumendi eelistada panga valikul kodumaist Coop Panka," lausus Margus Rink.

Coop Pank on viimasel neljal aastal kasvatanud tegevusmahte umbes 40 protsenti aastas ja plaanib võlakirjadega kaasatud kapitali kasutada panga edasise kasvustrateegia rahastamiseks.

Coop Panga juhatus otsustas allutatud võlakirjad jaotada järgmiste põhimõtete kohaselt:

1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

2. Maksimaalseks arvesse võetud märkimise summaks investori kohta määrati 300 000 eurot;

3. Kõik kuni 2000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;

4. Coop Panga aktsionäridele ja klientidele jaotati 32,9% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;

5. Ülejäänud investoritele jaotati 9,5% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;

6. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

Coop Pank väljastas emissiooni tulemusel allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5,5% aastas ja lunastustähtajaga 31.03.2031. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 31.03.2021 ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 01.04.2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

26. märtsil 2021 lõppenud Coop Panga allutatud võlakirjade pakkumine oli esimene seeria Coop Panga võlakirjaprogrammist, mille raames emiteeritakse aasta jooksul kokku kuni 20 miljoni euro eest allutatud võlakirju.

Toimetaja on Coop Panga aktsionär.