Piiramatu eelarve korral sooviks 34% Eesti inimestest endale kodu osta äärelinna, 31% eelistaks maapiirkonda, 15% näeks ennast elamas kesklinnas või vanalinnas, 9% mõnes väiksemas linnas ning 5% magalarajoonis. Kui üldiselt langesid meeste ja naiste eelistused kokku, siis suurim erinevus tuli sisse maapiirkonnas kodu omamise osas. Kui meestest valiks maapiirkonna 36%, siis naistest 26%.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen lausus, et ka vanusegruppide kaupa jäid eelistused üpriski samaks. „Ainuke suurem erinevus oli see, et kõige nooremad eelistasid kõige rohkem ka kesklinna piirkonda ning vanuse kasvades see soov järjest vähenes,“ selgitas Hakiainen.

Läti ja Leedu inimestega võrreldes väga suuri eelistuste erinevusi Citadele uuringust välja ei tulnud. „Esile võiks tuua ehk seda, et eestlased näevad naabritega võrreldes ennast kõige vähem elamas väiksemas linnas ning Läti ja Leedu inimesi tõmbab rohkem magalarajoonide poole,“ märkis Hakiainen. Kui eestlastest soovis 5% kodu magalarajoonis, siis Lätis ja Leedus oli see number 11%. Lisaks huvitab Läti kodanikke kõige vähem eluase kesk- või vanalinnas – seal sooviks elada 10% vastanuist. Eestis ja Leedus avaldas sellist soovi 15% elanikest.

Aasta alguses läbi viidud uuringuga küsiti ka kodulaenu teenuste kohta ning seal ilmnes selge eelistus saada teenust internetipanga vahendusel, kuigi siiski 29% Eesti inimestest sooviks kodulaenu taotlemiseks tulla kohale panga esindusse. Konsultatsioone soovis esinduses saada 53% vastanutest, 28% eelistaks telefonikõne ning 19% videokonsultatsiooni.

Naabritega võrreldes eelistavad eestlaselt selgelt digiallkirjastamise võimalust. 69% Eesti inimestest allkirjastaks lepingu veebi vahendusel ja 31% panga esinduses. Lätis ja Leedus on need numbrid vahetuses.

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi jaanuaris. Igas riigis küsitleti umbes 1300 inimest.