Pärnits ütleb, et kindlasti ei saa Ülemiste keskus olla see, kes hakkab enda algatusel inimesi sisse laskma vaktsineerimispassi alusel või lubab vaktsiinide kättesaadavuse korral tööle ainult vaktsineeritud inimesed. Siis peaks selliselt tema sõnul toimima kogu ühiskond.

„Samas ei ole tõenäoline, et ka riik selliste piirangute kehtestamiseni jõuab, sest see ei ole demokraatlikule ühiskonnale omane," räägib Pärnits.

Tema peamine ja suurim mure on aga see, et kuigi vaktsineerimise poolest on Eesti oma rahvaarvu arvestades Euroopa tipus, siis vaktsiine ei ole piisavalt saada. Sellepärast ei ole kasu ka sellest, kui mõned ettevõtted püüavad riigile appi tulla ise vaktsineerimist korraldama.

„Arvestades, et see on ühtlasi Euroopa mure, siis kahtlen kas Eesti saakski siin isepäiselt midagi paremaks teha, et vaktsiine rohkem oleks," nendib Pärnits.

Samas puudutab keskuses vaktsiinide vähesuse mure kõige teravamalt just müüjaid ja kassapidajaid. Pärnitsa sõnul on ühe kassapidaja kontaktide arv päevas väga suur ja tõenäoliselt tihtipeale isegi suurem kui näiteks päästeametil või liikluspolitseinikul. Ta ütleb, et ilmselgelt oli vaja meedikuid, päästjaid kui ka politseid vaktsineerida esmajärjekorras, kuid pärast seda võiks mõelda nende peale, kes on samuti n-ö eesliinitöötajad ja kellel on suurim kontakt teiste inimestega.

„Loodan, et eesliini kaubandustöötajatele luuakse vaktsineerimisvõimalus ja ka seda, et ühiskond mõistaks: vaktsineerimise küsimus ei ole personaalselt iga inimese oma asi. Mida rohkem on vaktsineerimata inimesi, seda väiksem on pandeemia kontrolli alla saamise võimalus ja seda kauem tuleb ühiskonda lukus hoida. See aga mõjutab paljude inimeste hakkamasaamist - töökohta, palka, laenude ja maksekohustuste tasumist. See nimekiri on väga pikk," räägib Pärnits.

Ta lisab, et demokraatlikus riigis on raske võtta õigusi ära nendelt, kes ei vaktsineeri. Küll aga võiks valitsus mõelda selle peale, milliseid hüvesid pakkuda ja kuidas täiendavalt motiveerida neid, kes seda teevad. „On ju iga lisanduv päev pandeemiatingimustes elamist lisakulu ka riigile."