Miido rõhutab, et Coop on paljudes Eesti piirkondades ainus toidu- ja esmatarbekauplus, mis tähendab, et viiruse levik võib halvemal juhul mõne piirkonna toidukaupluseta jätta.

„Lisaks oleme rakendanud palju erinevaid ettevaatusabinõusid meie keskses logistikakeskuses, mis varustab kõiki 330 kauplust: enne majja sisenemist tuleb käed desinfitseerida, mask ette panna, kraadida, hoida 2m distantsi. Töötajatele on tagatud hajutatud tingimused nii puhkehetkedeks, ühistranspordis tööle ja koju sõitmiseks, riietusruumides ning jagame isikukaitsevahendeid töötajate enda ja nende pereliikmete kaitsmiseks ning palju muid ümberkorraldusi tavapärase töörutiiniga võrreldes," kirjeldab Miido.

Ta lisab, et kogu seda ajalist ja rahalist ressurssi arvesse võttes, mis töötajate ja klientide kaitseks on rakendatud, mõistame, miks tööandjad soovivad, et nende töötajad end esimesel võimalusel vaktsineeriksid ja seeläbi vähendaksid riske, et organisatsioon peaks oma tegevuse peatama.

„Meiegi jaoks on oluline, et töötajad end ja oma kolleege hoiaksid ja seeläbi kaitseks ka klienti, kes soovib kauplusest süüa osta, seepärast oleme teinud kõik, et nad oleksid kursis kõikide ettevaatusabinõudega ning oleme tõstnud nende teadlikkust ka vaktsineerimise vajalikkusest. Oleme hetkel välja töötamas süsteemi, mis motiveeriks töötajaid end vaktsineerima ning pingutame selle nimel, et see võimalus peagi ka tekiks," räägib Miido.

Miidol on hea meel selle üle, et paljud vaktsiini saanud kolleegid on sellest enamasti ka oma kolleege informeerinud ja seeläbi teisigi motiveerinud.