Initsiatiivgrupi asutajaliige Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk tutvustas avakohtumisel ELi volinikule Mariya Gabrielile ühte peamist prioriteeti, mida ettevõtted tähtsaks peavad – Euroopa liidrirolli juurutamist Deep Tech’is ehk süvatehnoloogiates.

Valitud Euroopa tehnoogiettevõtted – kelle seas Supercell, Adyen, Booking.com, Klarna, Skeleton ja teised - kohtusid Euroopa Komisjoni innovatsiooni ja teaduse voliniku Mariya Gabrieliga, kes kutsus silmapaistvamad tehnoloogiaettevõtted jagama oma ideid ja kogemusi, kuidas arendada Euroopa innovatsiooni ökosüsteemi. “Vajame Euroopa ükssarvikuid, et sillutada teed Euroopa jätkusuutliku taastamise suunas, kiirendades seejuures rohe- ja digipööret ning tagada tehnoloogiline iseseisvus,” sõnas Gabriele.

Värskelt loodud Euroopa ükssarvikute grupi eesmärgiks on nõustada ELi, kuidas kujundada keskkonda, et Euroopast kasvaks välja järgmine põlvkond maailma juhtivaid ettevõtteid.

“See ei jää ühekordseks kohtumiseks, vaid juhtivate innovaatorite sisend saab nurgakiviks uue ambitsioonika Euroopa innovatsioonikava väljatöötamisel,” ütles Gabriele, kelle sõnul jätkatakse sarnaste kohtumistega vähemalt kaks-kolm korda aastas.

Tehnoloogiaettevõtete pakutavad Euroopa uue innovatsioonikava põhisuunad on järgmised:

  • Rohepööre – innovatsiooni tagamine aitab edendada keskkonnasõbralikumat ühiskonda.
  • Tehnoloogiline suveräänsus – innovatsiooni tagamine võimaldab saavutada Euroopal autonoomsuse strateegilise tehnoloogia osas
  • Deep Tech - Euroopa juhtpositsiooni tagamine järgmisel innovatsioonilainel, mida edendavad uued tehnoloogilised läbimurded ja teadus.
  • Innovatsioon ja ühtekuuluvus – innovatsiooni tagamine on ELi territoriaalse terviklikkuse ja majanduskasvu alusteks.

Kirjeldatud suundadele rajatakse konkreetsed eesmärgid, mis viiakse täielikult ellu istuva Euroopa Komisjoni koosseisu mandaadi jooksul, et arendada Euroopa tehnoloogilist juhtrolli järgmisteks kümnenditeks.

ELi ükssarvikute grupi hinnangul pakuvad riiklikud COVID-19 kriisi taastamiskavad liikmesriikidele suurepärast võimalust innovatsiooni edendamiseks ja tulevaste sotsiaalmajanduslike kasvuvõimaluste loomiseks. Valitused peaksid kasutama rohkem võimalusi, mida pakub digi- ja rohepööre nng Deep Tech ehk süvatehnoloogiad, et luua tugev baas, mille tulemusel võiks Euroopa Liidust areneda järgmise innovatsioonilaine ülemaailmne tehnoloogialiider.

Ühe väljapakutud konkreetse meetmena soovitas grupp ettevõtteid luua Euroopa rohetehnoloogia fondi, mis investeerib tulevikusektoritesse. Fondi maht võiks ettevõttete hinnangul olla vähemalt 100 miljardit eurot ja see peaks keskenduma pikaajalistele investeerimismudelile, mille fookuses on osaluse omandamine ja ettevõtete kasumile orienteeritus.

Lisaks soovitas grupp reformida riigihankeid ja rakendada uut innovatsioonile suunatud riigihangete poliitikat, mis võimaldaks riikidel osta varajases staadiumis väikese bürokraatiaga ja selge riskimandaadiga innovaatilisi lahendusi.

“Euroopa on teadus- ja arendustegevuses ning süvatehnoloogias tugev, kuid on kehva turustamise tõttu Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest maha jäänud. Avalikul sektoril võiks olla siin suur roll, olles innovaatiliste lahenduste varajane ja toetav hankija, vähendades sellega tururiski enne toote täieliku valmisolekut kommertsialiseerimiseks. Selleks peab olema innovatsioon osaks riigihangete DNAst. Me ei saa alati maksta mineviku eest, peame investeerima tulevikku,” ütles Skeleton Technologies kaasasutaja ja CEO Taavi Madiberk.

“Süvatehnoloogiate ehk Deep Tech’i kasutamine ja rohepööre toovad endaga kaasa uue tööstusrevolutisooni, mida same kõik kogeda. Kahtlemata on selles protsessis võitjaid ja kaotajaid, mille tõttu peame tegutsema kiirelt. Avalik sektor saab olla muutuste katalüsaator, kuid lahendused tulevad erasektorilt,” lisas ta, soovitades käivitada fondi, mis avab teaduspõhistele Deep Tech iduettevõtetele paremad väljavaated IPO-de läbiviimiseks.

Euroopa Akutootjate Liitu – mille liige on ka Skeleton Technologies – on toodud välja hea mudelina, mida dubleerida teistes süvatehnoloogia sektorites nagu näiteks vesinik, kvantarvutid või 6G.

Euroopa ükssarvikute grupp koosneb 35-st Euroopa ettevõttest. Valik johtus tehnoloogia taseme, kaasatud kapitali, ettevõtte praeguse ja võimaliku tuleviku väärtuse patentide ja muude varade põhjal. Lisaks Skeleton Technologies’ele on kaasatud järgmised ettevõtted: Adyen, Almotive, Bitpanda, Blablacar, Bolt, Booking.com, Brainly, Cabify, Collibra, FacilityLive, Geneplanet, GTMHub, Hellasdirect, HMD Global, HotJar, Immedis, Indigo diabetes, Innovafeed, IO Biotech, Klarna, Lilium, Mintos, Neuron SW, Northvolt, Photoneo, Rimac automobile, Spotawheel, Supercell, TWINO, UiPath, Unbabel, Vinted, Zalando.