„Eesti riik on tänu kõrgele krediidireitingule üks turvalisemaid kliente, kellele laenu anda ja raha paigutamise mõttes on see hea alternatiiv raha keskpangas hoidmisele. Lühiajaliste võlakirjade ostmisega aitame hea meelega kaasa riigi likviidsusreservide hoidmisele praegusel keerulisel kriisiajal," ütles Swedbanki treasury valdkonnajuht Marek Berkman.

Tegu on Euroopa Keskpanga tagatisega võlakirjadega ning kogu emissiooni keskmiseks tootluseks kujunes -0,441 protsenti.

„Emissioonis osalemise eesmärk oli panga likviidsete varade efektiivsem ja madala riskiga paigutamine. Swedbanki praegune finantseerimisstruktuur võimaldab Eesti riigile laenu anda negatiivse intressimääraga, mida käesoleval juhul ka tegime," lisas Berkman.

Swedbank on üks seitsmest lühiajaliste võlakirjade diilerist, kellel on Eesti riigiga pikaajaline koostöölepe. Swedbank soetas väikses mahus võlakirju ka eelmise aasta 6. mail toimunud oksjonil.