Kahjumi peamisteks põhjustajateks olid esimese poolaasta COVID-19 põhjustatud müügitulu vähenemine, lao ja kontori kolimine ja müügisaali sisustamine ning ühekordse suure kuluna aasta lõpus Nasdaq Baltic First North turul kauplemisele võtmise ning avaliku rahakaasamisega kaasnenud kulud.

Keriseid toodetakse maailmas täna ca 450 000 aastas ning lähiaastate kasvuks prognoositakse 35% aastas. Saunumi 2020. aasta müügimaht oli natuke üle 400 kerise/sisekliimaseadme ehk alla 0,1% maailmaturu kogumahust.

Saunumi keriste patenteeritud ja unikaalne õhukihtide segamise funktsioon on ettevõtte koduturul hästi vastu võetud ning esimene positiivne tagasiside seadmele on tulnud ka ettevõtte peamistelt eksporditurgudelt.

45% maailma saunaturust moodustavad Soome, Rootsi, Venemaa ja Saksamaa, mis on ühtlasi ka Saunumi peamised sihtturud. Saunumi seadmed lahendavad leiliruumides olulisi probleeme nagu õhupuudus, leiliruumi temperatuuri erinevusega põhjustatud ebamugavustunne (pea kuumas, jalad külmas), mistõttu on ettevõttel oluliselt usku müügimahu ja turuosa kasvatamisesse.

2021. aastal jätkab Saunum kasvu nii koduturul kui ka eksportturgudel. Saunum Group AS eesmärgiks on käibe kolmekordne kasv. Nüüd, mil Saunum on Eesti turul tuntust kogunud, siis COVID-19 mõju koduturule turustamisel juhtkond oluliseks ei hinda, küll võivad takistada ülemaailmsed liikumispiirangud sihtturgudel ekspordikasvu ning veel kiiremat laienemist, teatas ettevõte investoritele.

2021. aastal on ettevõtte peamisteks eksportturgudeks Soome, Šveits, Poola, Ungari, Austraalia ja Venemaa. Lisaks on eesmärgiks eksportida Saksamaale, Rootsi, Hollandisse ja Lätti. Töötajate arv peaks 2021. aasta lõpuks kasvama 13 inimeseni. Ettevõttel on 2021. aasta teises pooles kavas turule tuua Saunumi automaatikalahendus, uus kerisemudel ning lõpetada sertifitseerimisprotsess Põhja-Ameerika turule ning registreerida kolmas tehniline patent.