Kui varem maksid hüvitise maksmiseks kogutavat tasu peamiselt analoogseadmete ja salvestuseta CD ja DVD toorikute maaletoojad, siis edaspidi tekib tasu maksmise kohustus ka nt süle- ja tahvelarvuti, lauaarvuti, nutitelefoni ja salvestusfunktsiooniga teleri tootmise või maaletoomise pealt. Justiitsministri volituse alusel kogub aastatel 2021–2023 seda tasu Eesti Autorite Ühing.

Esimene aruanne teises kvartalis toodetud või maale toodud salvestusseadmete ja –kandjate kohta tuleb esitada 20. juuliks 2021 ning selle täpne vorm on veel koostöös huvigruppidega väljatöötamisel. Eesti Autorite Ühingu tegevjuhi Mati Kaalepi sõnul ootab EAÜ ettevõtjate tagasisidet hiljemalt 16. aprillini ja korraldab lisaks juba toimunud kohtumistele ka täiendava kohtumise maaletoojate ja EAÜ vahel aprilli lõpus. Kuni aprilli lõpuni on maaletoojatel võimalik arvestust pidada salvestusseadmete ja -kandjate tükkide arvu põhiselt vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses toodud salvestusseadmete ja -kandjate tüüpidele.

Justiitsminister Maris Lauri avaldas heameelt selle üle, et kaua oodatud uuendused lõpuks ellu rakenduvad, kuid nentis, et süsteemi sisseseadmisel on oluline jätkuv koostöö. „Nagu iga suurema muudatusega, vajab uuendatud süsteem esialgu harjumist, milles on olulisel kohal teavitustöö ja tõhusa koostöö sisseseadmine tasu maksmiseks kohustatud isikutega. Arvestades Eesti Autorite Ühingu pikaajalist kogemust õiguste omajate esindamisel ja ka kõnealuse tasu kogumisel, on nad tasu kogumisega seotud ülesannete täitmiseks kõige sobivam organisatsioon. Usun, et peagi rõõmustame koos, et õiguste omajatele saab olema tagatud õiglane hüvitis isiklikuks kasutamiseks tehtavate koopiate eest.“

Erandina ei pea maaletooja salvestusseadmeid või -kandjaid aruandes kajastama ja tasu maksma juhul, kui ta impordib salvestusseadmeid juriidilisele isikule, kes on nimetatud salvestusseadmete või -kandjate lõppkasutajaks ning kellega on hankeleping sõlmitud enne tänavuse aasta 1. märtsi, juhul kui salvestuseadmete ja -kandjate maaletoomine toimub 30. juuniks 2021.

Täpsem info erakopeerimise tasu raporteerimise kohta tehakse lähiajal kättesaadavaks EAÜ kodulehel.