Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tarbijavaidluste komisjon pidi veebruarikuus tegelema korduvalt sama ettevõtte vastu esitatud kaebustega. Summad on küll väikesed, kuid tooted ise sellised, mida praegusel ajal väga vaja on.

2. veebruaril on komisjon teinud lausa üheksa erinevat otsust sama firma kohta, kus tarbija on ostnud e-poest kas kaitsemaske, respiraatoreid, antiseptilise pihusti või muud taolist kaupa, tasus tellitu eest, kuid kaupa kätte ei saanud. 17. veebruaril tehti sama ettevõtte osas veel kolm erinevat otsust, kõigil sisu sama - tarbija ei ole ostetud toodet saanud ning raha tuleb tagasi maksta. Seejuures ei ole NordMed Eesti OÜ komisjoniga suhelnud ega nende päringutele vastanud.

Ka 22. veebruaril pidid komisjoni liikmed vaatama üle kolm sisult samasugust kaebust ning 26. veebruaril lisandus veel üks. Kokku 16 lahendit kuus.

7 kuud vana firma on suutnud oma lühikese tegutsemisaja jooksul jääda võlgu kahele ettevõttele, üks neist võlgadest on juba jõudnud ka inkasso kätte. Lisaks on neil maksuameti ees ligi 3000-eurone maksuvõlg. Firma omanikuks on Margus Peil. Sama mehe firmal Skiptech on maksehäireid juba oluliselt rohkem, kokku 10 - kümned tuhanded eurod - ning lisaks on sel firmal riigi ees kohustusi 56 805 euro eest.

Alates 28. märtsist on NordMed Eesti ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti nö mustas nimekirjas. Millega on tegu?

"Komisjoni otsus on kauplejale täitmiseks vabatahtlik. Kui kaupleja otsust 30 päeva jooksul ei täida, kantakse ta otsuseid mittetäitvate kauplejate nimekirja kuni otsuse täitmiseni, kuid mitte kauemaks kui 12 kuuks.

Kaupleja, kes ei ole järginud komisjoni otsust ega ole teavitanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit kirjalikult otsuse täitmisest või maakohtusse pöördumisest, kantakse ameti ja komisjoni veebilehel avaldatud komisjoni otsuseid mittejärginud kauplejate nimekirja," on kirjas ameti kodulehel.