Plaani järgi suunataks miljardid sellistesse algatustesse nagu elektrisõidukite laadimisjaamad ja pliid sisaldavate veetorude väljavahetamine, vahendab BBC News.

Kulutusi finantseeritaks osaliselt maksude tõstmisega ettevõtetele.

Plaan on aga juba kohanud vihast vastuseisu. Vabariiklased on nimetanud seda stagnatsiooni ja kahanemise retseptiks ning mõjukad ärilobi grupid teatasid, et toetavad investeeringuid, aga on vastu maksude tõstmisele.

Valge Maja on reklaaminud oma ettepanekuid kui kõige ambitsioonikamaid avalikke kulutusi aastakümnete jooksul ning väitnud, et investeeringud on vajalikud, et hoida USA majandus kasvuteel ja konkurentsivõimelisena teiste riikide, eeskätt Hiinaga.

Pennsylvania osariigis Pittsburghis peetud kõnes nimetas Biden seda kord põlvkonna jooksul toimuvaks investeeringuks Ameerikas.

Ameerika Töökohtade Plaan näeb ette enam kui 600 miljardi dollari investeerimist infrastruktuuri, sealhulgas maanteede moderniseerimist, raudteevagunite ja busside väljavahetamist ning sildade parandamist.

Veel miljardid suunataks sellistesse algatustesse nagu veteranide haiglate parandamine, soodsate elamispindade uuendamine, kiire lairibaühenduse laiendamine ning tootmis- ja tehnoloogiauuringute taganttõukamine.

Raha tuleks plaani järgi suunata maapiirkondadesse ja värvilistele kogukondadele, sealhulgas tuleks ajalooliselt mustanahaliste ülikooli juurde asutada riiklik kliimale keskendunud laboratoorium.

Kulutused jagataks kaheksale aastale.

Biden kutsub tõstma ettevõtete tulumaksumäära 21 protsendilt 28 protsendile. Ta tegi ka ettepaneku tõsta minimaalset maksumäära välismaal teenitud kasumi pealt.

Tunnistades oma kõnes, et selline kava kohtab tõenäoliselt vastuseisu, ütles Biden, et on avatud ka teistele ideedele, mis puudutab kulutuste katmist.