„Et ka väljamaksed sügisel tõrgeteta toimiksid, peab olema täidetud vähemalt kaks eeldust. Fondid peavad olema piisavalt likviidsed ja protsessiga seotud asutuste IT-süsteemid peavad koormusele vastu pidama. Finantsinspektsioon monitoorib teise samba reformiga seotud asutuste IT-arendusi ja analüüsib fondide likviidsust,“ ütles Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Pensioniregistri pidaja Pensionikeskus esitas Finantsinspektsioonile IT-arenduste tegevuskava, mis aitab kaasa reformi erinevate etappide sujuvale toimimisele. „Oluline on, et IT-arenduskavadest ja ajagraafikutest peetaks kinni ning need süsteemid oleksid enne käiku laskmist ka piisavalt testitud,“ ütles Kessler.

Pensionireformiga seotud turuosalised on Finantsinspektsioonile kinnitanud, et suur osa pensionireformi puudutavatest IT-lahendustest on juba tehtud. Pensionikeskuse iseteenindusportaali on loodud võimalus esitada avaldusi teisest sambast lahkumiseks. Lisaks on täiendatud pangalinkide võrgustikku ja asutuste vahelist andmevahetust ning teostatud mitmeid IT-süsteemide stressi- ja funktsionaalsuse teste. Sügisel käiku minev suuremahuliste maksete teostamiseks vajalik IT lahendus on saamas viimaseid viimistlusi.

Kohustuslike pensionifondide vastupanuvõimet osaomanike väljumisele hindas Finantsinspektsioon eelmise aasta sügisel fondides tehtud stressitestidega.Pensionikeskuselt saadud andmete kõrvutamine stressitestide tulemustega näitab, et fondid suudaks väljamakseid teha mitu korda suuremas summas kui nad seda sügisel tegema peavad.

Teisest sambast lahkumiseks esitatud avalduste arv on suurem kui sambast lahkujate arv, kuna sambast väljumiseks peab inimene avalduse esitama iga fondi kohta, kuhu ta raha on kogunud. Ühel inimesel võib olla rohkem kui üks teise samba konto. Kuna lahkumisavaldusi saab juuli lõpuni tagasi võtta, ei pruugi kõik avalduse esitanud inimesed siiski teisest sambast lahkuda.