Viirelaiu Facebooki lehel on kirjas, et Villemson osales kurikuulsal EASi „turismiettevõtete ärimudelite ümber kujundamise meetme" voorus, mida hakati kutsutama kui nobedate näppude voor. Meede avati 7. jaanuaril ning seal pidi taotluse esitama väga kiiresti, sest vaid nobedamad said jaole. „Taotluse, mida olime ette valmistanud kuus kuud koos kolme spetsialisti abiga. Koostanud olime äriplaani, uurinud turge jne jne. Me suutsime selle sisestada 7. jaanuaril 22 minutiga ja saime sisse," kõlab postituse algus.

Villemsoni sõnul oli juba sellise konkursi korraldamine ise nali omaette. Ta ei olnudki kuulnud, et taotluse headus sõltub sellest, kui hea internet sul on ja kui kiired näpud. Muuhulgas soovis Villemson toetuse abiga leida turiste uutest kliendi segmentidest, ta tahtis veel paigaldada päikesepaneele, et pikendada hooaega. „Lisaks veel ägedaid asju, et pakkuda külalistele paremaid elamusi."

Ta sai aga eitava vastuse.

„Kokkuvõtes oli vastus lihtne. Teil läheb niigi hästi ja meie analüüs näitab, et te ei suuda nagunii paremini või rohkem teha. Teie lagi on ees ja me parem aitame teisi. Tegime komisjoniga analüüsi??? Ja leidsime, et ei vääri toetust," kirjeldab Viirelaiul asju ajav mees. „EAS väitis, et nad on nagu investorid ja kui me pole piisavalt võimekad siis nad ei investeeri meisse," lisas ta.

Villemson tõi välja ka mõned lõigud vastusest:

- Konkurentsianalüüs on tehtud, teisi sarnase kontseptsiooniga pakkujaid Eestis palju ei ole. Hinna ja kvaliteedi suhtelt positsioneerub Viirelaid tänu privaatsele ja hästi läbimõeldud elamusteenuste pakkumisele kõrgema hinna kategoorias. Kuid selline turupositsioon on ettevõttel juba praegu olemas ja projekti tegevused turupositsiooni olulisel määral ei mõjuta.

- Prognooside kohaselt on kõik teenused kõrghooajal täies mahus välja müüdud, kuid sellist täituvust on raske saavutada ja seega on müügitulude kasv mõnevõrra üle prognoositud nii ärimudeli uutes kui senistes teenustes.

- Taotlusest ei selgu, kuidas on lahendatud merel hõljuvate kuppelmajade kasutusmugavus, kuna puuduvad selgitused, kuidas toimivad olmeteenused (WC, pesemisvõimalused). See on lisaks ka oluline säästva turismi küsimus, et lahenda sellised küsimused keskkonda hoides. Taotluses on toodud säästva turismi pakkumisele vastavus läbi päikesepaneelide kasutuselevõtu, kuid sellega ei teki kliendile suunatud säästva ja loodussõbraliku tarbimise lahendusi ega pakkumist, vaid lahendus jääb vaid ettevõtte enda ressursikasutuse osaks.

„Ehk siis on okei see, et põletame 6000 liitrit diislit aastas ja EAS ei näe vajadust päikesepaneelide toetamiseks. Samas aga merel hõljuvate kuppelmajade küsimus (mille lahendus on EAS-ile antud) on keskkonnaalaselt nii ohtlik, et ei leia põhjust toetamiseks. Aitäh Eesti! Vahest tekib küll mõte, et peaks siit ära kolima. Terve Viirelaiu siis Lätti kolima või hoopis oma iseseisvuse kuulutama välja," on sotsiaalmeedia lehel kirjas. Suur osa eelnevast tekstist on seal läbivalt suure tähega kirjutatud.

Postituse lõpetab Villemson tõdemusega, et nad loobusid osalemast ka Puhka Eestis ja Visit Estonia projektides. „Ei näe neis enam mõtet," ütleb nukker ning pettunud turismivaldkonna ettevõtja.

Loe EASi vastulauset loole siit.