Liina Maria Lepik ütleb esmalt, et on oluline märkida, et EASi turismi ärimudelite rakendamise toetus ei ole kriisiabi, vaid toetus, millel on väga kindlad eesmärgid ja mille tulemuseks on ettevõtja senise ärimudeli muutus (näiteks teenuste pakkumine uuele kliendisegmendile). Seega ei saa seda toetust anda ettevõtetele, kelle projekt on suunatud kas olemasoleva teenuse mahu kasvatamisele olemasolevatele kliendisegmentidele või investeeringute tegemisele ilma, et sellega kaasneks sisulist uuendatud väärtuspakkumist.

"Näiteks kui soovitakse teenust pakkuda projekti toel edaspidi ka ärituristidele või pereturistile, peab selleks kogu teenus olema põhjalikult läbi mõeldud arvestades sihtgrupi vajadusi kvaliteetseks teenuse tarbimiseks, samuti see, kas ja kuivõrd erinevad sihtgrupid sobivad samaaegselt teenust tarbima. Toetuse andmisel ei ole määrav seega ettevõtte tänase kliendibaasi teenindamise võimekus ja selle kasvatamine, vaid ootus on ärimudeli muudatuse kaudu jõuda läbimõeldult uute teenuste ja segmentideni," ütleb ta.

Turismi ärimudelite rakendamise toetuse andmise laiem eesmärk on Lepiku sõnul turismiettevõtja ärimudeli uuendamise kaudu saavutada Eesti turismisektori konkurentsivõime kasv ning selle toetuse tulemusel peaks turismiettevõtja rakendama uuendatud või uue ja senisest kõrgema lisandväärtusega toodet, teenust või tehnoloogilist lahendust.

"Nimetatud toetust on EAS sektorile pakkunud juba pikemat aega ning see on alates meetme avamisest 2019. aastal olnud pidevalt jooksva taotlemisega (mitte vooruline ja piiritletud ajaperioodiga), et võimaldada ettevõtetele paindlikkust vastavalt vajadusele tulla sobival ajal toetust taotlema, kuid pärast seda, kui turismisektor on covid-19 mõjul sattunud tugevasse kriisi, on ettevõtjad hakanud selle toetuse vastu tundma oluliselt enam huvi kui varem. Seega tekkis tõepoolest käesoleva aasta alguses olukord, kus taotlejaid oli väga palju, kuid raha vähe ning tekkis väga suur üle taotlemine," selgitab Lepik.

Ta ütleb, et kõiki taotlusi hinnati samadel alustel (sh on osad taotlused veel hindamisel) vastavalt kehtestatud avalikule hindamismetoodikale (vaata siit).

"EAS hindab ärimudeli mõjusid tervikuna lõpptarbijale tekkiva väärtuspakkumisena ning sealjuures on alati oluline, kas ja milline uus müügiargument uute kliendisegmentide saamiseks tekib ja kuivõrd hästi on uus ärimudel läbi mõeldud ning uutele segmentidele sihitud ja teostatav," toob Lepik välja.