Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on riigikontroll tõestanud, et üks olukord valitseb jäätmemajanduses paberil, teine on aga tegelik elu. "Seda silmakirjalikkust ilmestab hästi ajakirjanduse eksperiment, mis näitas, et inimesed sorteerivad prügi, aga pärast kallatakse kõik ikka ühte kokku," ütles Reinsalu.

Riigikontroll märgib aruandes "Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle", et endiselt jõuab olmejäätmetest suur osa sortimata kujul prügilatesse. Osa sellest ladestatakse sortimata kujul, kuigi juba enam kui kümme aastat ei tohiks selliseid jäätmeid prügilates ladestada.

Ringlusest välja jäävad biojäätmed satuvad riigikontrolli kinnitusel segaolmejäätmete hulka ja kas põletatakse või viiakse prügilasse.

Ka leidis riigikontroll, et kui Eesti soovib täita Euroopa Liidu ees võetud kohustusi, peame oluliselt parandama biojäätmete ringlussevõttu ja toetama nõudlust biojäätmeist tehtud toodete järele. Selleks peavad omavalitsused hakkama biojäätmeid senisest rohkem eraldi koguma, sest see lihtsustab jäätmete taaskasutust.

Istungile on kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder, maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaagentuuri, keskkonnaameti, Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuse ja riigikontrolli esindajad.

Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes. Salvestist näeb viivitusega ka riigikogu YouTube'i kanalil.