Kui veerand inimestest tunnistab, et nad ei kavatse üldse investeerima hakata, siis aktsiaturgudel tegutseb juba 6 protsenti. Oma otsuse II pensionisambasse jäämise või väljumise osas on teinud kaks kolmandikku samba omanikest, näitab uuring.

Teadmiste vähesust nimetasid sagedamini naised, 18-34-aastased, palgatöötajad, põhiharidusega ning eestikeelsed inimesed, kes vajaksid rohkem teavet investeerimise kohta tervikuna. Vastanutest 27 protsendi sõnul, kelle seas olid põhiliselt üliõpilased, ei ole neil investeerimiseks piisavalt raha. Pealehakkamine puudub 11 protsendil - nende seas peamiselt alla 34-aastased, üliõpilased ja töötud - ning ajapuudust peab takistuseks vaid 5 protsenti.

Veerand vastanutest, kelle seas on oluliselt rohkem mitte-eestlasi ja üle 50-aastaseid, ei kavatse üldse investeerima hakata. Aktsiaturul tegutseb juba 6 protsenti vastanutest, kelle seas on enamasti mehed, eestlased ning kõrgharidusega inimesed, kes omavad erinevaid sääste ja investeeringuid.

„Uuring kinnitab varasemat arusaama, et investeerimisega tegeleb ligikaudu kümnendik Eesti elanikest. Pensionireform on selgelt huvi kasvatanud ning uuringust peegeldub teadmiste vajadus, juhuks kui on soov oma pensionisääste ise paigutada. Seda võimaldab käivituv pensioni investeerimiskonto, mille jaoks saavad investorid SEB-s täiendada oma investeerimisalaseid teadmisi webinaridel ning lugeda ekspertide soovitusi ja nõuandeid. Kevadel tuleme välja uhiuue digitaalse lahendusega investeeringute tegemiseks, mis aitab lisaks paremini mõista turgudel toimuvat," ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.

Enamusel on teise samba plaanid selged

II pensionisamba omanikest oli 68 protsenti märtsi keskpaigaks otsustanud, mida nad oma pensionisambaga peale hakkavad. Eri vanuse- ja sotsiaalsete gruppide võrdluses palju lahknevusi ei olnud, kuid teistest rohkem olid otsustanud 25-34-aastased eesti keelt kõnelevad vastajad. Vastanutest 9 protsenti teeb oma otsuse järgmisel aastal või veelgi hiljem ning 8 protsenti kavatseb oma plaanides selgusele jõuda selle aasta sees. Kaheksa protsenti olid otsuse teinud, kuid nad polnud kindlad selle õigsuses ning 7 protsenti ei osanud vastata.

„Uuringus ei küsitud II sambasse jäämise või sellest lahkumise kohta, kuid nagu näitavad tulemused, on kolmandikul veel otsus tegemata. Mõistlik on erinevad variandid läbi kaaluda, alates raha väljavõtmisest kuni ise investeerimiseni, sest ajasurvet otsuse tegemiseks ei ole," lisas Messimas.

Kliendid, kes soovivad ise oma pensioniinvesteeringuid juhtida ning kasutada selleks II samba eeliseid, saavad 1. aprillist avada SEB-s pensioni investeerimiskonto. Pensioni investeerimiskontoga saavad kogujad iseseisvalt oma pensionisamba raha paigutada ning jätkates II sambasse omapoolseid 2-protsendilisi sissemakseid lisab riik sellele 4 protsenti sotsiaalmaksu arvelt. Kogutud pensionivara saab kontole üle viia tulumaksuvabalt ning teenustasudeta. Samuti võimaldab loodud süsteem hajutada oma pensioniinvesteeringuid - oma tulevikku on võimalik kindlustada pensionifondidega paralleelselt kasutades ka teisi lahendusi pensioni investeerimiskonto kaudu.

Märtsi keskel toimunud küsitluse viis läbi uuringufirma Kantar Emor ja seal osales 1125 inimest vanuses 18-74 aastat.