5. aprillil jõustus seadusemuudatus, millega aegusid ca 80 000 inimese täitemenetluse nõuded, kuid nõude aegunuks tunnistamiseks peab võlgnik esitama täiturile sellekohase korrektse juriidilise avalduse ning seda saab teha alates tänasest.

Tavainimesele avalduse koostamise lihtsustamiseks ehitasid juristid täitemenetluse aegumise õigusroboti, mis aitab kohtutäiturile esitada korrektse avalduse nõude aegumise kohta ning annab juhised, millistel juhtudel saab aegumist kohaldada ja kuidas protsess tervikuna toimub.

Õigustehnoloogia idufirma HUGO.legal meeskond on koostöös juristidega viimase paari aasta jooksul ehitanud juba 10 õigusrobotit, mis kõik inimesi tasuta abistavad. Lisaks on eestlaste ehitatud robotid inimesi aitamas ka Lätis, Leedus ja Poolas.

Õigusroboti kasutamine on tasuline. Lihtsalt avalduse vormistamine täiturile roboti kaudu maksab 5 eurot, aga kohtule esitamiseks juba 25 eurot, koos juristi konsultatsiooniga 45 eurot.

Võlanõustajate liidu juhatuse liige Raivo Kiisk, kes täitemenetluse õigusroboti ehitamisel aktiivselt osales, soovitab kiirema tulemuse tagamiseks koostada avaldus võimalikult varakult.

"On selge, et kohtutäiturite postkastid ummistuvad peagi ning kiiremini tegutsejatel on lootust varem aegunud nõudest vabaneda. Kuna probleem puudutab paljusid ning nõudest vabanemise eelduseks on juriidiliselt korrektne tegutsemine, ehitasimegi koostöös kogenud meeskonnaga õigusroboti, kes oskab nõuete aegunuks tunnistamise protsessis tubliks abimeheks olla - tuleb vaid roboti küsimustele vastata ning tulemuseks on korrektne avaldus kohtutäiturile edastamiseks," lisas Kiisk.

Täitemenetluse aegumise õigusrobot on leitav siit: www.hugo.legal/taitemenetluse-aegumine/

Miks aegusid ligikaudu 80 000 inimese nõuded just tänavu 5. aprillil?

2011. aasta 5. aprillil jõustus seadusemuudatus, millega nähti ette, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude ning muude täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on senise 30 aasta asemel 10 aastat.

Tänavu 5. aprillil mööduski 10 aastat selle seadusemuudatuse jõustumisest ning kõik inimesed, kelle täitemenetluse võlgnevus on tekkinud enne 2011. aasta 5. aprilli, saavad tänavu alates 6. aprillist taotleda nõude aegumist.

Avalduses tuleb märkida:

  • täiteasja number;
  • võlgniku andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed);
  • sissenõudja andmed (nimi, isiku- või registrikood);
  • vabas vormis väljendatud palve lõpetada täitemenetlus aegumise tõttu;
  • võlgniku allkiri.


Kohtutäituri poole pöördumiseks võib kasutada ka eeltäidetud vormi, mis on leitav Kohtutäiturite ja Pankrothaldurite Koja lehelt kpkoda.ee. Avalduse läbivaatamine kohtutäituri juures maksab koos käibemaksuga 18 eurot. Lisaks on kohtutäituril õigus nõuda ka tasu menetluse raames tehtud töö eest, ehk menetluse põhitasu kuni 50% ulatuses.
Kui võlg on aegunud, saab esitada avalduse täitemenetluse lõpetamiseks aegumise tõttu ka otse kohtule. Avalduse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.