Töötukassa alustas märtsikuu palgahüvitiste avalduste vastuvõtmist 1. aprillist ning lubab, et sel nädalal laekuvad esimestele taotluse esitajatele hüvitisesummad ka pangakontole.

Töötukassa andmetel on tänase seisuga teinud palgatoetuse saamiseks avalduse 1837 ettevõtet ligi 19 000 töötajale.

"Avalduste vastuvõtmine on läinud ladusalt, tehnilisi probleeme pole olnud," kinnitas töötukassa pressiesindaja Lauri Kool. Sarnast hüvitisskeemi ja tehnilist lahendust kasutas töötukassa mäletatavasti ka eelmisel kevadel. "Esimesed väljamaksed tulevad kindlasti veel sel nädalal. Võrreldes eelmise aasta kevadega olnud avalduste tegemine alanud veidi rahulikumalt."

Oodatult on enim palgatoetuse soovijaid majutus- ja toitlustussektorist, sellele järgneb hulgi- ja jaekaubandussektor. Ülekaalukalt enim ehk üle tuhande avalduse on tulnud Harjumaa ettevõtetelt üle 13 000 töötajale.