„Vesinikutehnoloogia poolest on Eesti natuke tagasihoidlik olnud. Kui me vaatame Euroopa kaarti, siis on Lääne-Euroopa oluliselt rohkem ees nii innovaatiliste lahenduste piloteerimise kui ka aktiivse arendustöö poolest. Meie piirkond üldse – mitte ainult Eesti, vaid kõik Baltimaad ja ka Soome – on vesinikutehnoloogiatega suhteliselt katmata. Esimene, kes siin midagi tegema hakkab, võidab sellest,” rääkis Tallinna Sadama arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal.

Tallinna Sadam on vesinikuteemaga sügavamalt seotud olnud eelmise aasta maist, kui Saksamaa Hamburgi sadam tegi neile ettepaneku teha koostööd uute tehnoloogiate, sh vesinikutehnoloogiate suure mõju ja potentsiaaliga projektide (IPCEI) kaardistamisega Euroopas. Samasuguseid koostööpakkumisi tuli ka Hollandi Rotterdami sadamast ja Taani Rønne sadamast.