Aiandusega tegelemine maandab pandeemiapiirangute ajal vaimset pinget, selgus Eesti aiandusliidu tellitud ja uuringufirma Norstat läbi viidud üle-eestilisest laiapõhjalise valimiga küsitlusest.

Vastanutest koguni 94% nõustus väitega, et aiandusega tegelemine pakub pandeemiapiirangute ajal inimestele vaheldust ja maandab vaimset pinget. Eitavalt vastas samale küsimusele vaid 6%.

Samuti selgus küsitlusest, et 82% inimestest on olemas koht, kus aiandusega seotud töid teha – näiteks oma aias, maakodus, terrassil, rõdul või aknalaual. Vastajad pidasid pandeemiapiirangute ajal aiandusega tegelemist oluliseks, kuna: see annab põhjust kodus ja värskes õhus olla, see pakub võimalust füüsiliseks tegevuseks, see mõjub teraapiliselt ja aitab pingeid maandada, see võimaldab oma tarbeks saadusi kasvatada, see võimaldab kodu kaunistada. Oluliseks ei pidanud seda üksnes 16% inimestest.

Samuti leidis 78% vastanutest, et aianduskaupade müügikohad tuleks esialgu 11. aprillini kehtestatud pandeemiapiirangute järel kasvõi osaliselt taasavada, et inimesed saaksid kodus kontaktivabalt aiandusega seotud töid teha. 22% küsitletutest vastas samale küsimusele eitavalt.

Liidud saatsid ühispöördumise peaministrile

Küsitluse tulemused kinnitasid veendumust, et just aiandusega tegelemine on inimestele mentaalselt äärmiselt oluline ja aitab pandeemiatingimustes hoida inimesi oma kodudes ning värskes õhus aktiivses tegevuses ja kaitsta nende vaimset tervist ning kokkuvõttes vähendada ka omavahelisi füüsilisi kontakte,“ ütles Eesti aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin. „Hästi ventileeritud aianduskeskuste avamise kaudu on võimalik vähendada üleüldist koormust ja inimeste näost-näkku kontakte, samuti hajutada tekkida võivat ummistust toidukauplustes.“

Eesti aiandusliit, Eesti põllumajandus-kaubanduskoda, Eestimaa talupidajate keskliit ja aiandusettevõtted saatsid peaminister Kaja Kallasele 30. märtsil ühispöördumise, milles tegid ettepaneku tühistada kauplemispiirangud aianduskeskustele ja aiandustarvetega kauplevatele ettevõtetele. Seda tingimusel, et need ettevõtted kohustuvad kinni pidama nende endi poolt välja pakutud veelgi karmimatest turvameetmetest ja piirangutest, kui täna valitsuse poolt kehtestatu.

Pöördumises muuhulgas toodi välja, et mitmed Euroopa riigid on aianduses ja aianduskaupade müügikohtade lahti hoidmises näinud tervisekriisi leevendusmeedet.