Haridustöötajate liidu juht Remo Voltri pöördus õiguskantsleri poole küsimusega, kas lasteaial on õigus vanematelt küsida, miks laps lastaeda tuuakse.

Kindlasti ei tohiks lasteaeda tuleku põhjuse kohta küsida lapselt, leiab õiguskantsler Ülle Madise. Õiguskantsler leidis, et kuna lasteaia pädevuses ei ole hinnata, kas vanemal on lapse lasteaeda toomiseks põhjus, pole lasteaial õigust ka vanemalt küsida, miks ta lapse lasteaeda toob.

"Selliste küsimuste esitamisega vanema eraellu sekkumine võib lapsevanemale tunduda tema otsuse kahtluse alla seadmisena ning seetõttu kahjustada lasteaia ja pere koostööd. Kindlasti ei tohiks lasteaeda tuleku põhjuse kohta küsida lapselt. Ükski laps ei tohiks ennast sellepärast halvasti tunda, et vanemad on ta praegusel ajal lasteaeda toonud."

Madise märkis, et usub, et suurem osa vanematest püüab teha viiruse leviku takistamiseks kõik endast oleneva ega vii last lasteaeda mitte mugavusest ja hoolimatusest, vaid pere olukorrast tingitud põhjustel.

Loe lähemalt ERR-ist.