Eesti suveniiri- ja käsitöömüüjad saavad tänavu aprillis esimest korda alates koroonakriisi puhkemisest kriisiabi. Toetuse eelarve kogu sektorile on 320 000 eurot. Maksimaalselt saab isik või ettevõte toetust taotleda 2019. aasta tööjõumaksude ulatuses, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot.

Mõistlike toetuste puudumisel näeme varsti ainult imporditud kaupu

Eesti suveniiride müüjate ja tootjate liit (SMTL) toetussummaga rahul ei ole: "See ei ole toetus, see on mõnitamine." SMTL kinnitab oma valitsusele tehtud avalduses, et kui lähiajal ja kiiremas korras reaalset ning mõistlikku toetust ei saada, on kohalik suveniiri- ja käsitöövaldkond oma tegevuse lõpetanud ning edaspidi näeme siin mitte kohalikku, vaid imporditud ja võõrapäraseid tooteid. Liidu sõnul on Eesti valitsus(ed) käitunud nagu halb isa, kes ühte last hoiab, teist mitte.

"See EAS-i meede on järjekordselt disainitud nagu rebase ja kure muinasjutus: nominaalselt antakse, aga reaalselt neile eraldatud eelarvetasku on nii väike, et igale firmale jagub vaid kaks-kolm tuhat eurot. Seda olukorras, kus nad ei ole juba 13 kuud kliente näinud, " sõnab Eesti väike- ja keskmiste ettevõtete assotsiatsiooni (EVEA) asepresident Marina Kaas.

Kriisimeetmete korraldus on puudulik

Marina Kaas märgib, et kriisimeetmete korraldus on asjatundmatu ja protsessi käigus ei konsulteerita sihtgrupiga. Kehtestatakse suvalisi piiranguid, mille tõttu jääb suur osa sihtgrupist toetusest ilma, lausub Kaas. "Konkreetne olukord selle EAS-i meetmega selgub 9. aprilli hommikul, sest toetuse taotlemine on avatud 8. aprillini. Siis saame näha, kui pisikeseks jääb kogusummast toetus ühe ettevõtja kohta," selgitab EVEA asepresident.

EVEA rõhutab, et kriisiabimeetmed peavad olema kättesaadavad kõigile kannatada saanud ettevõtetele, sõltumata nende suurusest ja juriidilisest vormist. Tänaseni on Eestis sellega palju probleeme ning umbes 60 000 kõige väiksemat ettevõtet ja FIE-t ei kvalifitseeru ühelegi tugimeetmele, väidab EVEA.

Eesti disainerite liidu president Ilona Gurjanova kinnitab, et ka nemad ei kvalifitseerunud toetusabi saajate hulka, sest nende käibe langus on alla 60% (ca 50%). "Samas kardan, et kellel käibe langus 60100%, siis neid justkui enam ei eksisteerigi," räägib Gurjanova.