Kauplus esitas kohtule kaebuse terviseameti 26. märtsil tehtud ettekirjutuse tühistamiseks koos esialgse õiguskaitse taotlusega. Kaebaja taotles esialgse õiguskaitse korras ka kaevatava haldusakti kehtivuse ja täitmise peatamist kuni kohtuotsuse jõustumiseni, teatas Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Ettekirjutuse kohaselt peab kaebaja ehk Depo viivitamatult tagama, et kliendid ei viibiks kaupluse siseruumides asuvas müügisaalis ja üldkasutatavates siseruumides ning teenuse pakkumisel tagama, et kaupu müüakse ja väljastatakse ainult kaupluse õue- või parkimisalal asuval müügi- või väljastusalal, järgides 2+2 põhimõtet.

Kohustuste mittekohase täitmise korral kohaldatakse sunniraha 4500 eurot ning kui rakendatud sunniraha ei anna tulemust, kasutab vastustaja vahetu sunni kohaldamise võimalust.

Kohus märkis, et esialgse õiguskaitse taotluse lahendamisel tuleb kohtul lähtuda kehtivast õigusest, milleks on muuhulgas möödunud suvel vastu võetud valitsuse korraldus ja selle käesoleva aasta märtsikuus tehtud täiendus, millega kehtestati COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud.