Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja, teatab statistikaamet. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Statistikaameti analüütiku Helle Bunderi sõnul oli veebruaris enamikus töötleva tööstuse harudes näha mahtude kahanemist. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest vähenes toiduainete, elektriseadmete ning arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine, ainukesena näitas väikest kasvu puidu töötlemine. Võrdluses möödunud aastaga tuleb aga arvesse võtta, et 2020. aastal oli veebruar töötlevas tööstuses suurima kasvuga kuu,“ täpsustas Bunder.


Töötleva tööstuse toodangust 69% müüdi välisturule, ekspordi osatähtsus oli suurim farmaatsia ning arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kahanes toodangu müük ekspordiks võrreldes mulluse veebruariga 4% ja müük siseturule 2%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti veebruaris võrreldes jaanuariga tööstuses kokku sama palju toodangut, töötlevas tööstuses 2% vähem toodangut.

Energeetika valdkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes eelmise aasta veebruariga 61% ja soojuse tootmine 23%.