Boston Consulting Groupi, CVKeskus.ee ja maailma tööportaale ühendava võrgustiku The Network korraldatud ülemaailmsest tööturu-uuringust Decoding Global Talent ilmnes, et tervisekriis jätab pärandina tööturule soovi töötada paindlikumalt kui kunagi varem.

Enamik töötajaid tõi uuringus välja, et nad eelistaksid hübriidset töökorraldust – töötada kaks kuni kolm päeva nädalas kodus ja ülejäänud aja kontoris. Soovi pandlikuma töökorralduse järele ei väljendanud ainult kontoritöötajad, ka klienditeenindussektori töötajad ja manuaalse töö tegijad märkisid, et tahaksid töökorraldust, mis lubaks neil aeg-ajalt kaugtööd teha.

„Balti riikides töötavatest inimestest leidsid rohkem kui pooled ehk 51%, et nad sooviksid ka pärast tervisekriisi töötada kaks-kolm päeva nädalas kodus,“ sõnas CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Pisut alla viiendiku vastajatest eelistaks kaugtööle üle minna täielikult ja vaid 14% vastajatest ütles, et ei tahaks edaspidi üldse kaugtööd teha.“

„Lisaks selgus uuringust, et töötajatele on olulisemaks muutunud tööandja väärtushinnangud, mis peavad ühtima töötaja veendumustega. Nimelt välistab enam kui iga teine tööotsija kandideerimisel tööandjad, kes ei vasta tema veendumustele võrdõiguslikkuse, jätkusuutliku keskkonna ja vastutustundliku ettevõtluse teemadel,“ lisas Henry Auväärt.

Mis on töö puhul kõige olulisem?

Ootuspäraselt mõjutas möödunud aasta ka tegureid, mida inimesed töö puhul oluliseks peavad. Paindliku töökorralduse kõrval hinnati kõrgelt töö kindlustunnet ja võimalust töötada finantsiliselt stabiilse tööandja heaks.

Kõige olulisemaks pidasid vastajad aga meeldivaid suhteid kolleegide ja tööandjaga ning head töö- ja eraelu tasakaalu. Ühtlasi pidasid töötajad väga oluliseks konkurentsivõimelist töötasu ja seda, et neid tehtud töö eest tunnustataks. Veel hinnati kõrgelt võimalust areneda ja teha ettevõttes karjääri, õppida juurde uusi oskusi ning loomulikult ka seda, et töö ise oleks põnev.

10 kõige olulisemat tegurit töökoha valikul

  • Head suhted kolleegidega
  • Head suhted otsese juhiga
  • Hea töö- ja eraelu tasakaal
  • Konkurentsivõimeline töötasu
  • Tööandja finantsiline stabiilsus
  • Tunnustamine tehtud töö eest
  • Stabiilne ja kindel töökoht
  • Eneseareng ja võimalus õppida uusi oskusi
  • Karjäärivõimalused
  • Huvitav ja põnev töö