Osaliselt aitas kiirele ekspordikasvule kaasa baasiefekt - eelmise aasta veebruaris tegi eksport tugeva kukkumise ning viis võrdlusbaasi madalamale - kuid ka ilma selleta oli kaupade väljaveo kasv tugev. Baasiefekt mõjutab ekspordi kasvunumbreid eriti tugevasti aprillis ja mais, kuna aasta tagasi viis pandeemia nii maailmakaubanduse tervikuna kui ka Eesti ekspordi sügavasse langusesse.

USA osakaal transpordikasvus on ligi kolmandik

Õlitoodete väljavedu on sel aastal suurenenud valdavalt EL välistesse riikidesse - Singapuri, USA-sse, Saudi Araabiasse, Indiasse, aga ka Hollandisse, kuid selle riigi sadamatest viiakse õlitooteid edasi ka teistesse riikidesse.

Ekspordikasv USA-sse tuleb peamiselt õlitoodetest ja kommunikatsiooniseadmetest. Kõige enam on eksport sel aastal aga vähenenud Soome, Türgisse, Taani ja Belgiasse.

Tugeva ekspordikasvu taustal on üllatav näha töötleva tööstuse - suurima kaupu eksportiva majandusharu - tootmismahu langust. Ka seda näitajat mõjutas baasiefekt, kuid see oli hoopis vastupidise mõjuga - möödunud aasta veebruaris tegi töötleva tööstuse tootmismaht ühekordse tugeva kasvu ja viis võrdlusbaasi kõrgemale.

Kasvupoolelt avaldasid tugevamat mõju aga plast-, keemia- ja puidutoodete ning metallitootmise tootmismahu suurenemine.

Euroala töötleva tööstuse ostujuhtide indeks näitab 24 aasta tugevaimat tulemust

See indeks on juba aasta algusest tugeva kasvu teinud ning näitas märtsis lausa 24 aasta kõrgeimat tulemust. Eesti tööstuse tootmise ja ekspordikasvu ootused on tõusnud juba viimase 2 aasta kõrgeimaks.

Eesti suuremate kaubanduspartnerite nõudlus on paranemas - kaupade impordilangus on taandumas, kuid riigiti on pilt veel üsna erinev. Maailma kaubandusmahukasv on aga kiiresti kasvule pöördunud ning on tõusnud juba 2018. aasta lõpu tasemele. Nii on ka Eesti tööstuse tootmise ja ekspordikasvu ootused tõusnud juba viimase kahe aasta kõrgeimaks. Ekspordi- ja impordihindade langus taandub ning töötleva tööstuse tootjahinnakasv - küll veel mõõdukas - on tõusnud juba viimase 3 aasta kiireimaks.