Üks sinu kolleegidest kolis Londonist Dubaisse. Teine nihutas töötunde, et lastele lasteaeda järgi jõuda. Lisaks ära unusta kolleegi, kes teeb õhtuti teistest kaks tundi kauem tööd. Seejuures töötavad kõik need inimesed täpselt sama projekti kallal. Seda nimetatakse asünkroonseks suhtluseks: infovahetus partneriga ei toimu mitte reaalajas, vaid töötaja enda valitud sobivamail ajal.

Asünkroonne suhtlus ei ole midagi uut, kuid pandeemia on andnud tõuke selle suhtlusviisi juurdumisele meie tööharjumustesse. Üha rohkemad meist töötavad oma isiklike graafikute alusel, arvestamata koleegide töötundidega. Ühelt küljelt annab vaba graafik töötajatele rohkem vabadust ühildada töö ja eraelu, teisalt peetakse sellist suhtlusviisi aeglaseks ning ebaefektiivseks.

Asünkroonne töö pole võrreldav kaugtööga

Stanfordi Ülikooli teadlase Jen Ryhmeri sõnul eeldavad paljud kaugtööle üle läinud ettevõtted oma töötajatelt kella 9-17 töötegemist. Sel juhul ootavad tööandjad oma töötajatelt ka kollektiivset osavõttu veebipõhistel koosolekutel.

Asünkroonse töö puhul on seevastu töötajate graafikud väga erinevad. Töötajad ei osale samal ajal veebivestlustes või koosolekutel. Kolleegid vastavad teineteisele vaid siis, kui neil on oma isiklikule ajagraafikule vastavalt selleks kõige sobivam hetk.

Plussid

Asünkroonne töötamine annab töötajale võimaluse tööülesandeid põhjalikumalt täita. Kui töötaja pole enam kohese vastamise eelduse surve all, suudab ta oma tööle keskenduda pikemalt, selgitab teadlane Jen Ryhmer. Lisaks sellele, aitab selline töötamise viis vähendada pikkadest koosolekutest tingitud kurnatust. Tähtsamad teadaanded salvestatakse, nii saavad töötajad sobivatel ajahetkedel neid järgi vaadata. Samuti annab isiklik töögraafik võimaluse töötada vabalt valitud asukohas ning omas tempos.

Miinused

Üheks miinuseks asünkroonse töötamise puhul peetakse koduste ning tööalaste kohustuste liigset segunemist. Lisaks sellele võib töötaja tunda end eraldatuna kogu ülejäänud ettevõttest.