Suurima hüvitise kogukuluga märtsi eest määrati koos töötukassa poolt brutosumma pealt tasutud sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmaksega Hansaliinile. Summa ulatus 762 403 euroni ja see määrati 714 töötajale.

Teisel kohal oli HT Laevateeninduse 548 190 euroga, mis jagunes 417 töötaja vahel.

Kolmandal kohal on Rahvusooper Estonia 442 897 euroga, mis läheb 387 töötajale.

Töötukassa alustas taotluste vastuvõtmist aprillist. Toetuse eesmärk on aidata piirangute tõttu ajutistesse raskustesse sattunud tööandjaid ja töötajaid. Väljamakseid tehakse igal tööpäeval. Märtsikuu töötasu hüvitamiseks saab avaldusi esitada aprilli lõpuni. Seejärel hakatakse vastu võtma aprilli taotlusi.