„Mõneti üllatavalt on uuringutulemustest näha, et Eestis ei ole ühtki väga konkreetset hinnaklassi, mida inimesed nutitelefoni jaoks sobivaks peavad. Näiteks leidis 31% vastanutest, et sobiv hinnavahemik uue nutitelefoni soetamiseks on 150-300 eurot, samas 26% peab sobivaks hinda 300-500 eurot, 20% hinda 500-800 eurot ja 10% hinda 900 ja rohkem eurot,“ rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Aasma lisas, et just sel põhjusel pakubki Samsung Eesti turul telefone väga erinevates hinnakategooriates – inimestel ei ole üht kindlat hinda, mida peetakse nutitelefoni jaoks sobivaks, vaid see varieerub väga palju sõltuvalt inimesest ja näiteks ka vanusest.

"See, millist hinda inimesed uue telefoni jaoks sobivaks peavad, sõltub palju ka vanusest. Üldiselt on tulemustes näha trendi, kus vanemad inimesed eelistavad soodsamaid telefone ning nooremad on valmis uue nutiseadme eest rohkem maksma," tõdes Aasma