Kui ettepanek heaks kiidetakse, saavad komisjon ning teised ELi ametid ja asutused kaupu ja teenuseid käibemaksuvabalt importida ja osta, kui neid jagatakse ELis hädaolukorrale reageerimise käigus. Kaupade ja teenuse saajad võivad olla liikmesriigid või kolmandad isikud, näiteks riiklikud asutused või institutsioonid (haiglad, riiklikud tervishoiu- või katastroofidele reageerimise asutused).

Kaubad ja teenused, mida käibemaksust vabastamise ettepanek hõlmab, on näiteks:

  • isikukaitsevahendid, näiteks kindad, respiraatorid, maskid, kitlid, desinfitseerimisvahendid ja -seadmed;
  • telgid, välivoodid, rõivad ja toit;
  • otsingu- ja päästevarustus, liivakotid, päästevestid ja täispuhutavad paadid;
  • antimikroobikumid ja antibiootikumid, keemiliste ainete antidoodid, kiirguskahjustuste ravivahendid, antitoksiinid, jooditabletid;
  • veretooted või antikehad;
  • kiirgusmõõturid;
  • vajalike toodete väljatöötamine, tootmine ja hankimine, uurimis- ja innovatsioonitegevus, toodete strateegiline varumine; ravimiload, karantiinirajatised, kliinilised uuringud, ruumide desinfitseerimine jne;
  • diagnostilisid testid, testimisvahendid ning laberiseadmed.


Liikmesriigid peavad direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid vastu võtma ja avaldama hiljemalt 30. aprilliks 2021 ning kohaldama neid alates 1. jaanuarist 2021.