Küsimusele vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep:

Töölepingu seaduse § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel pole enam võimalik, sest vähenenud on töömaht, töö on ümber korraldatud või muul töö lõppemise juhul.

See tähendab, et koondatakse töötajat, mitte ametikohta. Kui töötajale ei ole anda tööd temaga töölepingus kokkulepitud tingimustel (nt kokkulepitud tööülesanded, töötasu), siis tuleb võimalusel pakkuda teist tööd. Kui töötaja teise töö pakkumisest keeldub, siis esitab tööandja töötaja ülesütlemisavalduse koondamise tõttu.

Toome selgitava näite. Ettevõttes on tellimused vähenenud, mistõttu on komplekteerija töötunnid vähenenud. Tööandjal ei ole enam talle anda täistööaja ulatuses tööd, mistõttu teeb ta ettepaneku asuda tööle osalise tööajaga. Kui töötaja keeldub, siis tööandja koondab ta, sest ei saa talle enam kokkulepitud koormusel tööd anda. Seejärel palkab tööandja samale ametikohale uue komplekteerija, kuid juba osalise tööajaga ehk varasemast teistsuguste tingimustega.

Kokkuvõttes võib öelda, et vaadeldakse töötajaga kokkulepitud tingimusi ning kas tööandjal on neil tingimustel töö andmine võimalik. Kui see majanduslikel põhjustel enam võimalik ei ole, siis tööandja koondab töötaja. Töötaja ise koondamist nõuda ei saa, tegemist on tööandja majandusliku otsusega. Kui tööandja töötajat taolises olukorras ei koonda, siis on tal kaks võimalust, kas pakkuda endistel tingimustel tööd või proovida töötajaga saavutada kokkulepe uutel tingimustel.