BPEF III panustab äritegevuse edasisele integratsioonile Uues Põhjalas, omades mandaati investeerida nii Balti kui Põhjala ettevõtetesse.

BaltCap Private Equity Fund III eesmärk on teha kuni 10 platvormi-investeeringut Baltikumi ja Põhjamaade ettevõtetesse. Uus fond jätkab oma eelkäijate, BPEF I ja BPEF II edukat osta ja arenda tüüpi strateegiat: fond teeb omakapitali investeeringuid küpsetesse innovaatilistesse ettevõtetesse, et suunata neid kiirele kasvule. Ühe investeeringu koguväärtus on planeeritud vahemikku 10-100 miljonit eurot. Fond asutati 2019. aasta septembris.

Lisaks BaltCapi pikaaegsetele investoritele investeeris uude fondi ka arvukalt uusi investoreid, sealhulgas kõrgelthinnatud institutsionaalsed investorid, fondifondid ning perefondid. Esimest korda BaltCapi ajaloos on investoritena kaasatud ka eraisikud läbi selleks loodud kogujafondi (feeder fund).

„Oleme rahul oma eelmise väljaostufondi (BPEF II) tulemustega ning usume, et Uus Põhjala pakub meile jätkuvalt suurepäraseid investeerimisvõimalusi," ütles BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar. "Hindame kõrgelt pikaajaliste tuumikinvestorite usaldust meie meeskonna ja strateegia suhtes. Hea meel on tõdeda, et BaltCapi uue väljaostufondiga liitus ka mitmeid uusi investoreid."

BaltCapi eesmärk on koostöös ettevõtete juhtkondadega kasvatada kohalikest ettevõtetest rahvusvahelised äritšempionid.

„BPEF III annab meile värske mandaadi viia Uue Põhjala ettevõtted globaalsetele turgudele. Uue fondi edukas kapitalikaasamine on oluline verstapost BaltCapi kasvuloos - see kinnitab meie positsiooni Baltikumi suurima erakapitali ettevõttena," kommenteeris Kristjan Kalda, BaltCapi partner.

BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks tõi välja, et BPEF III laiendab BaltCapi sihtturge ja keskendub lisaks Baltikumile ka Soome ja Rootsi ettevõtetele, mis on Baltikumiga tihedalt seotud. „Põhja- ja Baltimaade majandused lõimuvad järjest enam ning moodustavad ühtse turu - Uus Põhjala. See on dünaamiliselt kasvav innovatsiooni- ja tehnoloogiapõhine ärikeskkond, mis avab osapooltele uuenduslikke ärivõimalusi. Meie soov on oma investeeringute kaudu Põhjala ja Baltimaade ettevõtteid üha enam integreerida," selgitas Saks.

BPEF III jaoks on portfellifirmade finantsilise väärtuse kasvuga samaväärselt oluline investeeringute positiivne sotsiaalne ja keskkondlik mõju. Seeläbi aitab fond arendada kestlikke ärimudeleid, kus lisaks kasumi teenimisele on olulisel kohal ka ettevõtte positiivne mõju ühiskonna arengule laiemalt. Jätkusuutlike ja vastutustundlike ettevõtete kasvatamine on olnud BaltCapi prioriteet kogu tegevusaja vältel, alates 1995. aastast.

Fondi investorite hulka kuuluvad Euroopa Investeerimisfond (EIF), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Põhjamaade Keskkonnafinantseerimise Korporatsioon (NEFCO), LHV pensionifondid, SEB pensionifondid Eestis, Lätis ja Leedus, eQ Asset Management ja perefondid.

EIF investeerib osaliselt läbi II Balti Innovatsioonifondi (Eesti, Läti ja Leedu ning EIFi koostöös loodud algatus BIF 2). EIFi investeeringud BPEF III-sse saavad kasu ka Euroopa Liidu rahalisest toetusest Euroopa investeerimiskava alusel loodud Euroopa Strateegilise Investeeringute Fondi (EFSI) raames. EFSI eesmärgiks on aidata toetada tootlike investeeringute rakendamist Euroopa Liidus ning tagada parem juurdepääs rahastamisele.