Selleks, et tõendada ja tunnustada kaugküttesüsteemi tõhusust ehk taastuvenergia ja koostoodetud soojuse ülekaalu kaugküttesüsteemis, töötati 2018. aastal välja märgise „Tõhus kaugküte statuut, mis kehtestab tõhusa kaugkütte tingimused ja märgise väljaandmise korra.

Statuut valmis TalTechi ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) koostöös.

Uskuge või mitte, aga alates 2018. aastast on tunnustus „Tõhus kaugküte antud 94 Eesti kaugküttesüsteemile 215-st.

„Tõhusa kaugkütte märgis

Märgis informeerib tarbijat kaugküttesüsteemi tõhususest ning tõstab seda esile kui keskkonnasõbralikku, mõistliku hinnaga ja mugavat soojusvarustuse viisi. Samuti tunnustab ja motiveerib see soojusettevõtjaid, kes on investeerinud taastuvenergiasse ja koostootmisse.
Märgist taotleb võrguettevõtja iga kaugküttesüsteemi kohta eraldi ja see väljastatakse EJKÜ ekspertkomisjoni otsusega.

Märgis omistatakse kaugküttesüsteemile, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või heitsoojust, 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.

Märgise „Tõhus kaugküte saanud kaugküttevõrk vastab täielikult Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL tõhusa kaugkütte- ja jahutuse definitsioonile.

Kui oled tõhusa kaugkütesüsteemi klient

Viimaste aastate soojuse tarbimise vähenemine tõestab, et üha rohkem kliente pöörab tähelepanu energia säästlikule kasutamisele – maju soojustatakse ja seadmeid uuendatakse. Energiasääst tasub alati ära.

Peale energiasäästliku käitumise on aga oluline ka see, et hoone tarbiks soojust, mis on toodetud taastuvatest energiaallikatest, et soojus oleks toodetud jätkusuutlikult ja viisil, mis vähendab CO2 heitmete paiskumist atmosfääri. Siinkohal on just tõhusal kaugküttel täita märkimisväärne roll energiakasutuse CO2 jalajälje piiramisel. „Tõhusa kaugkütte märgis on tarbija jaoks kvaliteedigarantii.

Tõhusa kaugkütte kliendid saavad muretult tulevikku vaadata ja olla kindlad, et nende kodu küttelahendus on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav nii täna kui ka aastakümnete pärast.

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogias toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teiselt keskkonnateadlikkuse kasvuga. Kui soovid tulevikus neid muutusi positiivselt suunata ning olla tööturul nõutud spetsialist, siis TalTechi energiatehnoloogia instituudi bakalaureuseõppekava „Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia“ annab sulle selleks tugeva lähtepunkti. Kui soovid saada vajalikud alus- ja inseneriteadmised nii elektrijaamade, soojusvarustussüsteemide kui ka energiat kasutavate seadmete töö kohta, siis on energiatehnoloogia instituudi „Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika“ magistriõppekava loodud just sinule. Vaata lähemalt: teejuht.taltech.ee

Vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli juba käib! Avaldusi saab esitada 6. juuli keskpäevani.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid