Tegemist on bändiliikmete endi loodud ning populariseeritud sõnaga, mis tänaseks seostub paljudele noortele peamiselt raju peoga ning on kohati omandanud isegi parasiitsõna mõõtmed.

"rämmar" registreeriti kaubamärgina kahes erinevas valdkonnas: karastusjoogid ning tubakatooted. Kaubamärk kuulub kolmele bändiliikmetega seotud ettevõttele: Kobra11 OÜ, yolk OÜ ning hubaselthõre OÜ.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil bändiliikmed on antud sõna kaubamärgina registreerinud. Varem on mõnevõrra teisel kirjapildil, "RÄMMAR", kaubamärk registreeritud rõivaste, muusika ning pubide-baaride valdkondades. Kusjuures antud loosungiga rõivaid on 5MIINUST ka juba tootnud.

Pole teada, mis on seekordse kaubamärgi registreerimise eesmärk. Kas võime ehk varsti lettidel näha "rämmari" limonaadi või "rämmari" sigarette?