Pöördumine viitab asjaolule, et sektorile kehtestatud piirangute tõttu on kogu sektor kaotanud käibes drastiliselt. Ka avalikkuses on varasemalt kõlanud viiteid turuosalistele, kes on näinud enam kui 50-protsendilist käibe kaotust.

Samuti juhib pöördumine tähelepanu, et ajal, kui ehitus- ja aianduskauplused on koroonapandeemia juhtimise meetmetest tulenevalt suletud, võivad toidupoed müüa kaupu, mille müümine ehitus- ja aianduspoodidel on keelatud. Ehituspoodides müüdavates eri kaubagruppides, mida müüakse ka toidukauplustes, on näha müükide kuni 6095-protsendilist kukkumist.

"Näiteks K-rauta kauplustes on värvide ja puidukaitsevahendite müük langenud 64%, kodutekstiilidel 95%, hoiustamistarvikutel 88% ja väikeelektroonikal 84%," lausus Kesko Senukai Estonia juht Donatas Zalobaitis.

"Olukord, milles oleme juba enam kui kuu, sunnib suurte ja hästi ventileeritud ruumidega ehitus- ja aianduspoed oma uksed sulgema, samas kui samuti tööstus- ja aiakaupu müüvad oluliselt väiksemad toidukauplused on ostjatele avatud," ütles Donatas Zalobaitis. "Nõue hoida ehituspoed suletuna ei täida sugugi eesmärki ega aita kaasa nakkushaiguse leviku vähenemisele, seevastu on toonud aga suurt majanduslikku kahju kõikidele ehitus- ja aiakaupade müügi ettevõtjatele, mistõttu palusime õiguskantsleril hinnata piirangu õiguslikke aspekte."

Kesko Senukai Estonia juht lisas, et diskrimineeriv piirang mõjutab tugevalt ja ebaproportsionaalselt ehitus- ja aiakaupluste tegevust, riivates nii põhiseaduses sätestatud ettevõtlusvabadust ja omandipõhiõigust.

"Praegused piirangud annavad tulemuseks selle, et piirangutest saadav kasu nakkusriskiga võitlemisel on sisuliselt olematu, samas kaasnevad piiranguga väga laiaulatuslikud negatiivsed majanduslikud mõjud," lausus Donatas Zalobaitis. "Ehituskaupluste lahti hoidmine võimaldaks inimeste vahelisi kontakte hoopis vähendada. Enamikus ehituskauplustes müüdavatest kaupadest on samuti esmavajalikud kaubad ning just ehitus- ja aianduspoodides on võimalik oste sooritada ilma lähikontaktita, hajutatult ja hästiventileeritud ruumis."

Kesko Senukai Estonia juht lisas, et õiguskantsleri poole pöördumise eesmärk on juhtida ühtlasi tähelepanu asjaolule, et absoluutsele piirangule on leebemaid alternatiive, mis juhinduvad rangetest hügieeninõuetest ning ühtlasi võimaldavad inimestel kevadhooajal ja sunnitult kodudes viibides endale vajalikke kaupu turvaliselt osta.