„Puhaskasumi ligi kahekordne kasv aastases võrdluses tuleneb panga ärimahtude ligi 40%-lisest kasvust. Kasvanud on nii klientide arv, hoiused kui ka laenuportfell," ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

Esimese kvartali lõpu seisuga on Coop Pangal 93 200 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 6 500 kliendi võrra. Hoiuste maht kasvas kvartaliga 91 miljonit eurot, millest kodumaised hoiused moodustasid enam kui kaks kolmandikku, täpsemalt 65 miljonit eurot. Sellest 44 miljonit tuli äriklientidelt ja 21 miljonit eraklientidelt. „Lisaks kasutas pank ära soodsat intressikeskkonda kaasates rahvusvahelise Raisin platvormi kaudu täiendavad 25 miljonit eurot," sõnas Rink.

Panga laenuportfell kasvas esimeses kvartalis 25 miljoni euro võrra ja ulatus märtsi lõpu seisuga 696 miljoni euroni. Kiireimat kasvu näitas kodulaenude portfell, mille maht kasvas 17 miljoni euro võrra. Ärilaenude portfell kasvas 8 ja liisinguportfell 1 miljoni euro võrra. Tarbimisfinantseerimise portfell esimeses kvartalis ei kasvanud.

Panga ärimahtude kasvuga kaasnevad ka paremad tulemusnäitajad investoritele, teatas pank. Coop Panga puhaskasum oli pea kaks korda kõrgem kui aasta tagasi. Kulu-tulu suhe langes 58%-le, finantseerimiskulu kahanes 0,8%-le ning omakapitali tootlus tõusis 11,5%-le.