Tallinkiga on seotud nii OÜ Hansaliin, UÜ HT Laevateenindus kui ka AS Tallink Grupp, mis said märtsis vastavalt 762 403€, 548 190€ ja 393 960€ töötukassa hüvitisi.

Tallinkiga seotud firmade kõrval mahtus esiviisikusse ka kaks teatrit: Rahvusooper Estonia ning Vanemuine. Rahvusooperi töötajad said koos brutosumma pealt makstud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 442 897€ ning Vanemuise töötajad 345 661€.

Veel mahtusid esikümnesse Kaubamaja, Tallinna Lennujaam, Olympic kasiino ning mõnevõrra üllatuslikult ka DenimDreami kaupluseid haldav Põldma Kaubanduse AS ja "kaltsukakett" Humana.

Vaata graafikult ka teisi enim toetust saanud ettevõtteid:

Kellele makstakse töötasu hüvitist?

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui:

  • tema käive või tulu on kalendrikuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50 protsendi võrra võrreldes

- perioodi 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar kuu keskmise käibe või tuluga või
​- perioodi 2020. aasta juuli kuni 2020. aasta detsember kuu keskmise käibe või tuluga;

  • tal ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda (kohaldab töölepingu seaduse § 35) või ta on töötajate töötasu vähendanud (kohaldab töölepingu seaduse § 37);
  • tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise ajal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.

Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest töötajatele:

  • kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud ning
  • kelle tööle asumise kuupäev hüvitist taotleva tööandja juures on hiljemalt 1. jaanuar 2021 ja töösuhe kestab.

Töötasu hüvitise saamisega kaasnevad ka kohustused

Töötukassa maksab töötajale hüvitist ühes kuus 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto).

Tööandja on enne hüvitise taotlemist kohustatud ise maksma töötajale töötasu vähemalt 200 eurot (bruto) kuu eest, mille eest ta töötajale hüvitist küsib. Töötukassa makstav hüvitis ja tööandja makstav töötasu kokku tagavad täistööajaga töötajale vähemalt töötasu alammäära ehk 584 eurot.

Hüvitist saavad taotleda ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal vähemalt 50 protsendi võrra väiksem kui 2019. aastal. FIE hüvitise suurus on 584 eurot kuus.

Tööandja ei tohi hüvitist saanud töötajaid koondada kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, ega ka sellele järgneval kahel kalendrikuul. FIE ei tohi sarnaselt tegevust peatada või lõpetada.