Kui valitsused üle maailma tutvustasid koroonapiiranguid, mis kohustasid inimesi hoidma omavahel kahemeetrist distantsi, hakkas soomlaste seas levima nali: “Miks me ei võiks jääda tavapärase neljameetrise distantsi juurde?”

Soomlased ise peavad end võrdlemisi melanhoolseks ja tagasihoidlikuks rahvaks. Eksisteerib isegi soome vanasõna: “Õnn lõppeb alati pisaratega.”

Vaatamata sellele valiti Soome juba neljandat aastat järjest ÜRO poolt maailma kõige õnnelikumaks riigiks. Soomlased ise on selle üle üsna imestunud. “Neli korda järjest on liiga palju,” arvab püstijalakoomik Jukka Lindstrom. “Soomes on iga päev samasugune ilm nagu Londonis aasta kõige halvemal päeval.”

Kuidas edetabel koostati?

Maailma Õnnelikkuse Raporti koostamiseks tegi uuringufirma Gallup intervjuud enam kui 350 000 inimesega 95 eri riigis. Erinevalt mitmest teisest õnnelikkuse raportist, ei hinnatud seekord mitte numbrilisi näitajaid, vaid eelkõige seda, kuidas inimesed ise enda heaolu 10-punkti skaalal hindavad.

“Me usume, et need subjektiivsed hinnangud on parem viis hinnata, kui heaks inimesed ise enda elu peavad,” seletab üks uuringu läbiviijatest, lõuna-korealasest professor Shun Wang.

Vastajatelt küsiti küsimusi nagu “Kas sa eile naersid või naeratasid?”; “Kas sa õppisid või tegid täna midagi huvitavat?” ja “Kas sind koheldi täna austusega?”. Samuti uuriti vastajatelt usalduse kohta. Inimesed, kes vastasid, et politsei või võõrad neile “suure tõenäosusega” kaotatud rahakoti tagastavad, hindasid enda eluolu vastupidist arvanutest oluliselt kõrgemalt.

Wangi sõnul olid uuringu tulemused mõnevõrra üllatavad. Nimelt hindasid mitme Ida-Euroopa riigi elanikud enda eluolu võrdlemisi madalalt vaatamata üsna kõrgele sissetulekule. Vastupidine trend oli Lõuna-Ameerikas - vastanud võisid küll olla vaesed, kuid see-eest hindasid nad enda elukvaliteeti kõrgelt.

Eesti on 95 riigi seas 28. kohal. Võrreldes varasemate aastatega oleme 13 kohta tõusnud. Eesti lähiriikidest on Rootsi 6., Läti 34., Leedu 29. ning Venemaa 60. kohal.

Kõige õnnetumad on uuringus kajastatud riikidest Zimbabwe, Tansaania ja Jordaania elanikud.